ZDIS

Novice in obvestila iz strokovne službe ZDIS

Ministrstvo za javno upravo: Posvet glede javnega razpisa za nevladne organizacije za leto 2006

Petek, 18.11.2005 ob 10.00, velika sejna soba MJU, Langusova 4, Ljubljana.

Razpis bo tudi v prihodnjem letu namenjen horizontalnim vsebinam, ki zadevajo nevladni sektor in v tem okviru ne bo mogel neposredno odgovarjati na potrebe krepitve posameznih vsebinskih mrež (kultura, sociala, okolje idr.) ali na potrebe posameznih lokalnih okolij. Posvet bo vodil državni sekretar Roman Rep. Prosijo za potrditev udeležbe.

Info: irma [dot] meznaric [at] gov [dot] si, 01 / 478 86 41.

Vabilo na informativne delavnice za prijavo na razpis "Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij - LRF"

Vabimo vas, da se udeležite informativnih delavnic za prijavo na razpis Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij – LRF.

Delavnice bodo potekale:
- v Ljubljani, 11. oktobra 2005, v seminarski sobi Hostla Celica, na Metelkovi 8, od 10.00 do 14.00 ure,
- v Mariboru, 17. oktobra 2005 v poročni dvorani Rotovž, na Rotovškem trgu 1, od 10.00 do 14.00 ure,
- v Brežicah, 18. oktobra 2005 v sejni sobi občinskega Sveta, na Gubčevi 10a (Mladinski kulturni center Brežice), od 10.00 do 14.00 ure.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010 v j

Strokovni svet za socialno varstvo je 29. 9. 2005 obravnaval osnutek Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010 in sprejel sklep, da je predlagano besedilo primerno za javno razpravo vseh zainteresiranih: strokovne javnosti in izvajalskih organizacij na področju socialnega varstva, uporabnikov socialnovarstvenih storitev in programov ter drugih zainteresiranih. Javna razprava poteka do 17.10.2005.

Info: http://www.gov.si/mddsz/ (Aktualno)

Razpis nagrad za inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve razpisuje nagrade za inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2005

Sklad za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov objavlja razpis nagrad za inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2005. Sklad za leto 2005 razpisuje 3 denarne nagrade za inovacije, ki jih bodo prijavili invalidi, strokovni delavci in drugi inovatorji.

Prijave na razpis je treba oddati najkasneje do 20. 10. 2005.

Povezava

Teden vseživljenjskega učenja na Zavodu RS za zaposlovanje

Med 17. in 21. oktobrom 2005 bodo v okviru Zavoda RS za zaposlovanje že deseto leto potekale številne dejavnosti, namenjene promociji vseživljenskega učenja, tako formalnega izobraževanja kot pridobitve neformalnih znanj, kar je tesno povezano s temeljno dejavnostjo Zavoda – posredovanje posameznikov v zaposlitev oziroma večanje možnosti zaposlovanja.

Povezava

Javni natečaj za podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v Uradnem listu RS, št. 85/2005 objavilo javni natečaj za podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Predmet koncesije je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije v letih od 2006 do 2009.

Povezava

Vabilo: ZDIS organizira za invalide v delovnem razmerju ali brezposelne invalide, ki iščejo oziroma čakajo na zaposlitev, ENO-DN

ZDIS organizira za invalide v delovnem razmerju ali brezposelne invalide, ki iščejo oziroma čakajo na zaposlitev, ENODNEVNO USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, na temo DELOVNIH RAZMERIJ INVALIDOV. Potekalo bo v naslednjih krajih in terminih:

Postojna - Turistično naselje Pivka jama pri Postojni - sobota, 24. septembra 2005 ob 10.00 uri
Maribor - Hotel Arena pod Pohorsko vzpenjačo - sobota, 1. oktobra 2005 ob 10.00 uri
Otočec - Hotel Šport – Konferenčna dvorana - sobota, 15. oktobra 2005 ob 10.00 uri

Nacionalna konferenca "Lokalne razvojne fundacije za dobro družbo"

28. in 29. september 2005, Rogaška Slatina - (hotel Terme Rogaška , Glasbena dvorana) - Vabimo vas, da se udeležite nacionalne konference, katere namen je promocija filantropije in lokalnih razvojnih fundacij (LRF) ter predstaviti koristi, ki jih ti skladi prinašajo tako lokalnim skupnostim kot tudi tistim, ki vlagajo vanje.

Predstavljene bodo dobre prakse iz tujine in Slovenije, na okrogli mizi pa bomo s ključnimi akterji razpravljali o ovirah in priložnostih za vzpostavitev ter delovanje LRF v Sloveniji. Prav tako bomo predstavili javni razpis za vzpostavitev LRF pri nas, katerega končni cilj bo izbrati 3-5 organizacij, bodočih LRF, ki bodo deležne podpore v obliki usposabljanj in finančnih sredstev za zagon delovanja.

Vabilo na delavnico "Lokalne razvojne fundacije"

Vabimo vas, da se udeležite brezplačne delavnice »Lokalne razvojne fundacije – nov vir financiranja nevladnih organizacij v slovenskem prostoru«, ki bo v sredo, 14. septembra 2005 v Ljubljani v YOUTH HOSTEL CELICA, ob 15.00 uri.

Vabljeni so predstavniki NVO, lokalnih oblasti, gospodarskih družb in ostali zainteresirani.

Brezplačni seminarji o Strukturnih skladih Evropske unije 2005 za nevladne organizacije

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
vabi na brezplačne seminarje o Strukturnih skladih Evropske unije 2005 za nevladne organizacije, ki bodo v 14.9.2005 v Kopru, 16.9.2005 v Ljubljani in 19.9.2005 v Mariboru . Seminarji bodo potekali od 9 do 19 ure.

Razpečuj vsebino