ZDIS

Novice in obvestila iz strokovne službe ZDIS

Seja Sklada

18.07.2006 - Poglavitna točka dnevnega reda seje Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je bila uskladitev besedila javnega razpisa za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje invalidov.
Oblikovali smo izbor članov odbora za dodeljevanje nagrad za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov.

Seja NSIOS

Na seji NSIOS smo ob obravnavi zapisnika ugotavljali, da smo v invalidskih organizacijah ogromno energije in časa porabili za zavračanje krivde, ki nam jo pripisuje YHD. Čeprav je njihove pritožbe sodišče zavrnilo (tožba v primeru paraplegikov, zahteva po ukinitvi financiranja invalidskih organizacij s sredstvi FIHO, večno nasprotovanje čisto povsod na nacionalni ravni, na Svetu FIHO so obvezno proti, ovadbe Računskemu sodišču in Davčni upravi itd.), smo mnenja, da tako dalje več ne gre. Zato bomo FIHO predlagali, da sproži pobudo v DZ za zamenjavo predstavnice v Svetu fundacije.

Program pobude skupnosti EQUAL - RAZVOJNO PARTNERSTVO SINTEZA

VZPODBUJANJE IN IZVAJANJE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V INVALIDSKIH PODJETJIH

V okviru Pobude skupnosti EQUAL, financirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), Slovenija izvaja ukrepe in aktivnosti, katerih namen je zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela za zaposlene in za iskalce dela. Nove načine spopadanja z diskriminacijo pa spodbuja tudi s transnacionalnim sodelovanjem.

Svet FIHO

29.06.2006 - Na 25. seji Sveta FIHO smo imenovali mag. Janeza Juga za direktorja Fundacije. Potrdi ga še DZ RS, seveda kot v.d. Poročal sem o sodelovanju na skupščini Loterije Slovenije d.d., do katere bomo morali nastopiti bolj direktno, vsaj kar zadeva, po našem prepričanju, gre za premajhni prispevek Športne loterije za FIHO.

Seminar o računovodskih rešitvah v invalidskih organizacijah

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev v petek dne 30.6.2006 v Ljubljani v Hotelu Mons organizirala seminar o računovodskih rešitvah v invalidskih organizacijah, ...

Usposabljanje v Rogaški Slatini

21.06.2006 - Uspešno zaključen dvodnevni seminar za usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje (II.del) se je končal s predstavitvijo nacionalne resolucije o socialnem varstvu, ki je po posredovanju invalidov dobila nekaj našega pridiha.

Povezava na slike

Seja sveta ZPIZ

20.06.2006 - Na 10. seji Sveta ZPIZ smo obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve statuta Zavoda ter ga posredovali v soglasje Vladi RS.

Delovna skupina FIHO

19.06.2006 - Delovna skupina FIHO, ki je bila zadolžena za odpiranje vlog za imenovanje direktorja FIHO je ugotovila, da je le ena vloga odgovarjala pogojem razpisa. Tako bo Svetu FIHO predlagala mag. Juga (dosedanjega direktorja FIHO) za ponovno imenovanje.

Srečanje na Boču

17.06.2006 - Več kot 2.000 invalidov se je zbralo na tradicionalnem, že 28. srečanju, ki ga organizira Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje. Utečen scenarij, dobra organizacija in pester program so temeljne značilnosti uspešnega shoda, v katerega je vodstvo društva, s predsednikom Anđelkom Bendeljo vložilo veliko truda.

Prav tako dobro organizirana in vodena je bila obeležitev 30 letnice delovanja DI Metlika. Veseli me, da je ponovno možno opaziti programsko rast in razvoj organizacije v korist članstva.

Skupščina Loterije Slovenije

15.06.2006 - Svet FIHO me je pooblastil za sodelovanje na VIII. Skupščini Loterije Slovenije d.d. Glasoval sem skladno s sklepi in usmeritvami seje Sveta FIHO z dne 12.06.2006. Po delitvi bilančnega dobička FIHO prejme za dividende 605 mio sit.

Razpečuj vsebino