Skupščina Loterije Slovenije

15.06.2006 - Svet FIHO me je pooblastil za sodelovanje na VIII. Skupščini Loterije Slovenije d.d. Glasoval sem skladno s sklepi in usmeritvami seje Sveta FIHO z dne 12.06.2006. Po delitvi bilančnega dobička FIHO prejme za dividende 605 mio sit.