Seja Sklada

18.07.2006 - Poglavitna točka dnevnega reda seje Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je bila uskladitev besedila javnega razpisa za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje invalidov.
Oblikovali smo izbor članov odbora za dodeljevanje nagrad za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov.