Seja NSIOS

Na seji NSIOS smo ob obravnavi zapisnika ugotavljali, da smo v invalidskih organizacijah ogromno energije in časa porabili za zavračanje krivde, ki nam jo pripisuje YHD. Čeprav je njihove pritožbe sodišče zavrnilo (tožba v primeru paraplegikov, zahteva po ukinitvi financiranja invalidskih organizacij s sredstvi FIHO, večno nasprotovanje čisto povsod na nacionalni ravni, na Svetu FIHO so obvezno proti, ovadbe Računskemu sodišču in Davčni upravi itd.), smo mnenja, da tako dalje več ne gre. Zato bomo FIHO predlagali, da sproži pobudo v DZ za zamenjavo predstavnice v Svetu fundacije.
NSIOS podpiramo vladni predlog, ki v spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije predvideva 30 članski Svet FIHO z večino predstavnikov invalidov. Zavračamo pa predlog, ki predvideva 21 članski svet z bistveno manjšim predstavništvom invalidov.

Delovna skupina za pripravo besedila Nacionalnega akcijskega programa za invalide (NAPI) je sprejela zlonamerno časovnico, saj namerava končno besedilo pripraviti v avgustu, ko ni možnosti za razpravo zaradi dopustov. Taka metoda dela je nesprejemljiva in zelo oddaljena od gesla nič o invalidih brez invalidov. Pisali bomo predsednika Vlade RS, da vendar omogoči o tako pomembnem dokumentu javno razpravo, ki je možna šele v jesenskem času.

Kaže, da bo moralo priti do ponovnih volitev skupnih predstavnikov v programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide pri programskem svetu RTV Slovenija. Pojavile so se nove reprezentativne organizacije, ki zahtevajo svoj sedež v odboru.

Novi Zakon o društvih je prinesel zahtevo po dopolnitvi delovnega osnutka Statuta NSIOS. Nič drugačna ne bo relacija z že obstoječimi statuti invalidskih organizacij. Zato bodimo pozorni predvsem na 6., 26., 29. In 37. člen pa tudi na naslednje člene: 1., 2. 5., 9. in od 11. – 15.

Odločili smo se za začasno podaljšanje obstoječega delovnega razmerja glavnega tajnika NSIOS. Osebno sem mu za njegov prispevek dal priznanje, saj je soudeležen pri izvajanju dveh projektov ZDIS (Občina po meri invalidov – Agenda 22 in Foruma delodajalcev).

Invalidske organizacije bomo sodelovale na sejmu Zdravje, ki ga organizira Celjski sejem od 30.11. – 02.12.2006. Prav tako na Študentski areni, kjer bo dominantno vlogo odigrala Zveza študentov Slovenije.

Dr. Bertonclja iz Banke Slovenije smo poslušali o pripravah na uvajanje evra. Predlog je bil, da se organizirajo izobraževanja za članstvo v nekaterih večjih slovenskih regijskih središčih. Isto, kot smo v ZDIS že izvedli.