Seja sveta ZPIZ

20.06.2006 - Na 10. seji Sveta ZPIZ smo obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve statuta Zavoda ter ga posredovali v soglasje Vladi RS.Sprejeli smo dopolnitev finančnega načrta in predlog komisije Sveta Zavoda za razdelitev sredstev za rekreacijo, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov v letu 2006. Sklep o zmanjšanju sredstev za 41 mio smo zavrnili.
Poslušali smo poročilo Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in sprejeli sklep, ki gre v smeri financiranja Sklada s strani Zavoda po dinamiki razpisov Sklada.