Delovna skupina FIHO

19.06.2006 - Delovna skupina FIHO, ki je bila zadolžena za odpiranje vlog za imenovanje direktorja FIHO je ugotovila, da je le ena vloga odgovarjala pogojem razpisa. Tako bo Svetu FIHO predlagala mag. Juga (dosedanjega direktorja FIHO) za ponovno imenovanje.