Seminar o računovodskih rešitvah v invalidskih organizacijah

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev v petek dne 30.6.2006 v Ljubljani v Hotelu Mons organizirala seminar o računovodskih rešitvah v invalidskih organizacijah, ...

kjer sta nam mag. Milenka Čižman in Nuša Zalokar predstavili novi slovenski računovodski standard 33 in novi kontni načrt za društva in invalidske organizacije; vodenje poslovnih knjig; predstavitev temeljnih knjiženj in priprave na letno poročanje; obračun in izplačilo osebnih prejemkov in povračila stroškov; viri financiranja društev in obseg obdavčljivega prometa z DDV; obračun DDV po posameznih vrstah prihodkov in blagajniško poslovanje. Obema se iskreno zahvaljujemo za zavzeto, razumljivo predavanje in strokovno gradivo ter potrpežljivo odgovarjanje na vprašanja udeležencev.

Pozdrav. Tatjana

Povezava do slik