Izjava za javnost ob sprejemanju konvencije OZN

Prva konvencija o človekovih pravicah, ki naj bi jo podpisale Evropske skupnosti

Evropski invalidski forum

Sporočilo za javnost

EU-25 se z novo konvencijo ZN zavezuje k varovanju človekovih pravic invalidov

Generalna skupščina Združenih narodov bo jutri v New Yorku uradno sprejela Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.

Bruselj, 12. december 2006 - Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov je zgodovinski trenutek za evropsko invalidsko gibanje. Ta inovativna Konvencija ni le prvo uradno priznanje invalidnosti v okviru človekovih pravic, temveč bo tudi prva Pogodba o človekovih pravicah, ki jo bodo Evropske skupnosti kot pravna oseba podpisale, odkar se je začel evropski integracijski proces.

Vsi moški in ženske morajo imeti pravico, da uživajo svoje najbolj temeljne pravice. Zelo pogosto pa je to načelo daleč od vsakdanje resničnosti. Nobena izmed držav EU-25 ne more trditi, da spoštuje človekove pravice invalidov, ki se z diskriminacijo in predsodki srečujejo na vseh področjih življenja.

Gre za prvi primer, ko mednarodni instrument take vrste zajema civilne, politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice invalidov ter določa učinkovit okvir za zaščito pravic 650 milijonov ljudi na svetu. Države, ki bodo ratificirale Konvencijo, bodo zdaj pravno obvezane, da invalide obravnavajo kot posameznike s pravicami, jasno opredeljenimi v 50 členih besedila Konvencije, ki zajemajo vsa področja življenja.

Evropski invalidski forum (EDF) – organizacija, ki predstavlja 50 milijonov ljudi v Evropski uniji – je imel vodilno vlogo v pogajanjih in končni odobritvi Konvencije. Proces sprejemanja Pogodbe je pomenil novost v pogajalskih postopkih Združenih narodov, saj so invalidske nevladne organizacije iz vsega sveta prvič delovale kot gonilna sila s ciljem končnega sprejetja besedila.

"Zelo ponosen in zadovoljen sem, ker bo Konvencija jutri sprejeta. Ponosen sem na vodilno vlogo, ki jo je imel EDF v celotnem procesu, ko je zastopal interese vseh evropskih invalidov na mednarodni ravni in povečal njihovo opaznost. Izredno zadovoljen sem tudi, ker bo invalidnost prvič uradno priznana na svetovni ravni in na ravni Evropske unije kot del človekovih pravic, in to priznanje bo pomenilo njeno vključitev v pravni red Evropskih skupnosti," je danes dejal predsednik Evropskega invalidskega foruma, g. Yannis Vardakastanis.

Postopek podpisa in ratifikacije Konvencije

Konvencija bo 30. marca 2007 odprta za podpis in ratifikacijo 192 državam članicam OZN. Da bi Konvencija začela veljati, jo mora ratificirati najmanj 20 držav. Evropske skupnosti bodo kot podpisnice postavljene pod drobnogled, saj se bo preverjalo izvajanje pravic invalidov v EU-25.
Poleg tega se Evropske skupnosti zavezujejo, da bodo sprejele potrebne ukrepe in zakonodajo za učinkovito varstvo teh pravic.

Evropska komisija bo v začetku leta 2007 Svetu Evropske unije predložila predlog glede določitve postopka podpisa in ratifikacije, ki ga morajo sprejeti Evropske skupnosti. Odločitev bo sprejeta soglasno.

EDF je prepričan, da bodo Konvencijo podpisale vse države članice EU v skladu s skupno strategijo, ki jo je Evropska unija sprejela v celotnem procesu pogajanj. EDF poziva Evropske skupnosti in države članice, da hkrati podpišejo 18 členov neobveznega protokola h Konvenciji o pritožbah posameznikov in skupin ter statusnih vprašanj oziroma sodnih postopkov.

Za Evropski invalidski forum bo ta pomemben dosežek še okrepljen z razvojem močnejše zakonodaje na področju invalidnosti na vseh ravneh v Evropski uniji. Do zdaj je invalide pred diskriminacijo na področju zaposlovanja varovala le Evropska direktiva.

"Invalidnost je bila v Evropski uniji na splošno obravnavana kot vprašanje, ki ni prednostne narave, kljub sistematičnemu kršenju pravic invalidov v vseh državah članicah. Od zdaj pa ne bo več dvoma o tem, da ima EU-25 zakonsko določeno vlogo in moralno dolžnost, da aktivno zaščiti človekove pravice vseh evropskih invalidov, vse dokler ne bo diskriminacija v Evropi popolnoma izginila," je poudaril Vardakastanis.