ZPIZ

16.11.2006 - Poglavitna točka dnevnega reda 12. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bila uskladitev pokojnin in drugih dajatev v novembru 2006. Po izračunih je bil dvig za 1 %, kar za nazaj pomeni 10 % dodatek k novemberski pokojnini. Naslednji dvig se realno pričakuje v februarju.

V Portorožu so se pričeli XII: dnevi Sociakne zbornice. Popoldan sem vodil delavnico na temo – Forum delodajalcev.

Miran Krajnc