govor predsednika zdis

NAGOVOR OB PODELITVI LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV ''
HRASTNIK, 05.12.2006

 

Spoštovani svečani zbor!

Lepo pozdravljeni v imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije in v mojem osebnem imenu.

V posebno zadovoljstvo mi je, da med nami lahko pozdravim generalnega direktorja Direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve mag. Cveta Uršiča, predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije gospoda Borisa Šuštaršiča, župana Občine Hrastnik, gospoda Mirana Jeriča in predsednika Društva invalidov Hrastnik, gospoda Zvoneta Majesa.

Pozdravljam tudi druge ugledne predstavnike javnega življenja v državi in lokalnih skupnostih, predstavnike invalidskih organizacij in društev, strokovnih institucij, zaslužne posameznike in posameznice, sodelavce Zveze in društev.

Zveza delovnih invalidov Slovenije že peto leto, ob Mednarodnem dnevu invalidov, podeljuje listino »OBČINA PO MERI INVALIDOV« kot izraz priznanja občini:

  • da je dejansko odgovorna za čim bolj kvalitetno življenje vseh občanov, tudi invalidov;
  • priznanje, da je s svojim dosedanjim konkretnim delom to potrdila,
  • in se je s konkretnim programom in dogovorom zavezala za ustvarjanje enakih možnosti za socialno vključenost in nediskriminacijo invalidov.

Projekt je nastal iz prakse delovanja in sodelovanja društev invalidov z lokalnimi skupnostmi – občinami.

Invalidi želimo živeti v družbi, ki bo vključevala vse ljudi, ne glede na razlike med nami. Pri tem najbolj mislimo na lokalno skupnost, to je okolje, v katerem živimo svoj vsakdan, kjer zadovoljujemo svoje osnovne potrebe in prostor, kjer se pletejo medčloveške vezi. V njej se kot občani soočamo z našimi stiskami in težavami. V tem okolju lahko prav invalidi in invalidske organizacije največ prispevamo! Menimo, da je potrebno usmeriti vse moči v lokalno skupnost, da je prav v tem prostoru potrebno vzpodbuditi aktivnosti, ki bodo prispevale h kakovosti našega skupnega življenja.

In prav projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je vzpodbujen iz prakse in delovanja društev invalidov v Sloveniji, je naš slovenski odgovor na tako usmeritev.

Torej, ne gre le za enkratno dejanje, temveč za mnogo več kot zgolj za odstranitev arhitekturnih ovir v okolju, gre za ustvarjanje možnosti, da je invalid prepoznan in sprejet kot celovita osebnost, kot subjekt v urejanju svojega in skupnega življenja.

Diskriminacija, s katero se soočajo invalidi, včasih temelji na predsodkih, še pogosteje pa jo povzroča dejstvo, da so invalidi večinoma nevidni državljani. To ima za posledico ustvarjanje in povečevanje ovir v okolju in v odnosih, ki invalidom preprečujejo sodelovanje.

Invalidske organizacije smo skladno s svojim poslanstvom in kot predstavnice invalidov soodgovorne za prepoznavanje ovir, problemov in težav, s katerimi se srečujejo invalidi v svojem vsakdanjem življenju.

In prav projekt «OBČINA PO MERI INVALIDOV« terja tudi našo odgovornost, da se vključimo v njegovo izvajanje, da ne čakamo le na druge, kaj bodo storili za nas, temveč, da tudi mi prispevamo svoj delež, še v večji meri prepoznamo potrebe in interese članov in se nanje odzivamo, bogatimo svojo dejavnost za zadovoljevanje različnih potreb in interesov in še bolj razvijamo aktivnosti članov.

Spoštovani! Zveza delovnih invalidov Slovenije projekt ''Občina po meri invalidov'' razvija v prepričanju, da tako daje svoj prispevek k temu, da bo tudi država Slovenija še nadalje ustvarjala možnosti, da bodo invalidi uživali vse pravice človeka in državljana, priznane v mednarodnih dokumentih in Ustavi Republike Slovenije.

Želimo, da ta projekt preide v »GIBANJE ZA VEČJO KVALITETO SKUPNEGA ŽIVLJENJA IN SOCIALNO VKLJUČENOST VSEH OBČANOV V LOKALNI SKUPNOSTI« z naslednjimi cilji:

  • preseganje mnenja, da gre le za interes invalidov – temveč je to v interesu vseh občanov;
  • ustvarjanje družbene klime, ki bo naklonjena socialni vključenosti vseh občanov, torej tudi invalidov;
  • aktiviranje civilne družbe kot dejavnika, ki s svojo dejavnostjo ne le kritično spremlja dogajanja v lokalni skupnosti, temveč daje pobude, pa tudi s svojo dejavnostjo aktivira občane za konkretno delo
  • doseči večjo kvaliteto skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalstva in njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti

Pri tem naša invalidska organizacija ne skriva ponosa, da je kot unikatni projekt doživel uspešno predstavitev na mednarodni konferenci Evropskega invalidskega foruma v Bruslju, v domovini pa je projekt dobitnik nagrade Odbora Sklada pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2005.

 

Naj zaključim. Vesel sem, da lahko danes z vami delim te svečane trenutke ob podelitvi listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV» Občini Hrastnik in čestitam ob Mednarodnem dnevu invalidov.

 

Drago Novak, predsednik ZDIS