govor predsednika nsios

Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani direktor Direktorata za invalide gospod mag. Cveto Uršič, spoštovani gospod župan Miran Jerič, spoštovani predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije gospod Drago Novak, spoštovani predsednik Društva invalidov Hrastnik gospod Zvone Majes, in spoštovani ostali udeleženci tega slavnostnega dogodka,

v imenu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije - NSIOS, ki vključuje 20 reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in združujejo več kot 104.000 invalidov v več kot 220 lokalnih društvih, vas iskreno pozdravljam in čestitam, da je občina Hrastnik prejemnik listine »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije kot največja reprezentativna slovenska invalidska organizacija.

Slovenske invalidske organizacije, organizirane v svoj nacionalni svet, so že nekaj let preko Evropskega invalidskega foruma povezane v enovito reprezentativno invalidsko gibanje v Evropski uniji, ki zajema kar 46 milijonov prebivalcev. Kot izvoljeni član predsedstva tega foruma s sedežem v Bruslju lahko zanesljivo trdim, da smo slovenski invalidi na nivoju države razvidno interesno organizirani in delujemo učinkovito, kar ustrezno podpira tudi naša država, ko je uredila naš status in področje delovanja v Zakonu o invalidskih organizacijah ter ustanovila Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki zagotavlja stabilno, trajno in avtonomno financiranje iz namenskih javnih sredstev. S tem ni samo omogočeno, da invalidi prek svojih invalidskih organizacij obvladujemo lastni socialni položaj, soustvarjamo pogoje za samostojno kvalitetno življenje vseh slovenskih invalidov ter zastopamo človekove pravice invalidov v socialnem dialogu z javnimi in drugimi institucijami, ampak tudi s svojimi posebnimi socialnimi programi prispevamo naši družbi kot celoti, saj po svoji volji odgovorno dopolnjujemo in uresničujemo družbeno skrb za aktivno sodelovanje invalidov v splošnem družbenem življenju.

Slovenski invalidi visoko spoštujemo ustvarjalni prispevek Zveze delovnih invalidov Slovenije k projektu »Občina po meri invalidov«. Ta projekt usmerja in zavezuje delovanje ter načrtovanje lokalne skupnosti na vseh področjih družbenega življenja (kot naprimer zaposlovanje, izobraževanje, kultura, šport, vera, javni prevoz) k aktivnemu odnosu do vseh občanov; tudi invalidov. Na takšen način pa ustvarja možnosti za njihovo enakovredno življenje v domačem bivalnem in delovnem okolju.

V tem vidimo eno od pomembnejših oblik resničnega udejanjanja leta 2004 dopolnjenega 14. člena slovenske ustave, ki zagotavlja slovenskim državljanom enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na invalidnost; to je da niso zaradi invalidnosti diskriminirani v svojem družbenem položaju.

V NSIOS je v 7. novembra letos s EU konferenco »Uveljavljanje invalidske politike v lokalnih skupnostih s pomočjo Agende 22« v Bruslju, zaključil 2 letne aktivnosti v 4 izbranih občinah (Ajdovščina, Velenje, Radovljica in Trbovlje) s pomočjo katerih je krepil prizadevanja projekta »Občina po meri invalidov«. Veselim smo, da smo na osnovi nacionalne konference o Agende 22 sprejeli praktične pobude, katerih uresničevanje bo rezultiralo v vzpodbujanju organiziranja koordinacijskih skupin vseh vrst invalidov v drugih slovenskih občinah, distribucijo Agende 22, ki opredeljuje metodologijo, kako uresničevati Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov vsem na novoizvoljenim županom v Sloveniji in praktično izobraževanje predstavnikov lokalnih invalidskih organizacij, predvsem pa osveščanje javnosti.

Vse to NSIOS ne bo mogel storiti brez trdnega sodelovanja Zveze delovnih invalidov Slovenije in njihovih lokalnih društev. Vse aktivnosti moramo usmeriti v boljši jutri vseh slovenskih invalidov, s čimer bomo zagotovil tudi prihodnost mlajši generaciji invalidov, katerim je bil letošnji mednarodni dan invalidov ob 3. decembru posebej posvečen z geslom »Mladost je prihodnost – naj bo enaka za vse«.

Še enkrat iskreno čestitam.

Boris Šuštaršič, predsednik NSIOS