Izjava za javnost Sveta vlade Republike Slovenije za invalide ob dnevu invalidov

Izjava za javnost Sveta vlade Republike Slovenije za invalide ob 3. decembru - dnevu invalidov.

Svet Vlade Republike Slovenije za invalide je na svoji korespondenčni seji dne 30. novembra 2006 sprejel besedilo izjave za javnost ob dnevu invalidov 3. decembra z geslom

»MLADOST JE PRIHODNOST –

NAJ BO ENAKA ZA VSE!«

Mladim invalidov, ki imajo pred seboj še celo življenje, želimo, da država ustvarja vse pogoje, ki jim omogočajo pridobiti najmanj srednješolsko izobrazbo. Sodobna informacijska družba postaja vse bolj zahtevna in šele ustrezno splošno znanje omogoča, da si bodo lahko izbrali sebi primeren poklic, se za njega usposobili in tudi zaposlili bodisi v običajnem okolju ali pod posebnimi pogoji. Zadostno znanje prav tako pogojuje aktivni stil življenja, v katerem si človek ne pridobi samo pravice, temveč je sposoben tudi prevzemati pripadajoči del odgovornosti.

Prizadevali se bomo, da se mladim invalidom omogoči dostop do rednega sistema izobraževanja, da se povečuje število študentov invalidov, da bo več specializiranega strokovnega osebja, da bodo na razpolago učinkovite podporne storitve, zlasti glede osebne asistence, prilagojenih učnih pripomočkov in drugih tehničnih pomagal, ugodni bivalni pogoji, organiziran prevoz in seveda zadostno finančno pomoč za pokrivanje višjih stroškov izobraževanja zaradi invalidnosti.

Sistemski zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v povezavi z drugimi zakonskimi rešitvami pri uresničevanju EU direktive 2000/87 za področje zaposlovanja zagotavlja povsem nove možnosti za dostop do zaposlitve mladih invalidov, ki je vedno oprto na strokovno izvedene ukrepe primernega usposabljanja za čim višjo stopnjo osamosvojitve in socialne vključenosti.

Veliko od navedenega že imamo. Zato ne premišljujemo in ne razpravljamo le o tem, česar nimamo. Izvajamo vse, kar imamo v korist mladih invalidov.

 

dr. Ivan Vivod

predsednik