DI Izola, DI Piran in Portorož

Izola, 11.01.2007 - S sekretarko ZDIS, mag.Tanjo Hočevar sva se v Izoli sestala z izvajalcem vzdrževalnih del v Izoli. Ogledala sva si 4 apartmaje, kjer se trenutno opravljajo vzdrževalna dela. Dogovorili smo se tudi še za barvanje/osvežitev podbojev in vrat vseh apartmajev.

V hotelu Delfin sva se sestala z direktorjem, kjer smo ponovno odprli probleme ZDIS: prijavno odjavno službo, koriščenje njihovega bazena (karte). Direktor nama je obljubil odgovore v najkrajšem možnem času; računamo lahko vsaj delno pozitivno za ZDIS.
Obisk DI Izola
Obiskala sva DI Izola. Vidi se, da so zelo aktivni in ne pričakujejo, da bodo drugi vse naredili namesto njih, temveč so si sami izborili lepe in funkcionalne poslovne prostore, ki so dovolj veliki za opravljanje njihove dejavnosti. Prav tako so si uredili računalniški program za vodenje financ v DI, kar jim zelo olajšuje delo.
Obljubil sem jim, da jim bom napisal uvodni članek za njihovo glasilo ob 25.letnici delovanja DI.
Obljubil sem jim tudi, da se bom udeležil njihovega občnega zbora 3.februarja 2007.
V Portorožu sva se sestala z ga. Kvarantan, kjer smo se uskladili glede izvedbe usposabljanja ZDIS v hotelu Slovenija od 7. - 8.marca 2007.
Obisk DI Piran
Kratek obisk na DI Piran. Sprejela naju je predsednica, ga. Hilda Vuga. Pokazala nama je tudi dodatne prostore, ki so jih pridobili od občine. Povedala nama je, da se ji zdi krivično načelo, da ne morejo od FIHO dobiti finančnih sredstev za vzdrževanje prostorov, ker niso njihova last; letos imajo volilno leto – vendar so problemi s kadri (ni mlajših invalidov, ki bi bili pripravljeni sodelovati v aktivnostih DI).

Drago Novak, predsednik ZDIS