Aktualno

Aktualne novice

Slavnostna akademija ob 40. letnici organiziranega delovanja ZDIS

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v okviru praznovanja 40. letnice svojega delovanja, ki poteka pod geslom ''Delovni invalidi – vidni ustvarjalci enakih možnosti'' dne 29.5.2009 izvedla slavnostno akademijo, katere pokrovitelj in slavnostni govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Nagovor je imel tudi predsednik Zveze Drago Novak. Na prireditvi je svojo pesem recitirala članica Društva invalidov Logatec Frančiška Čuk, glasbeni nastop pa je izvedla skupina Katrinas. Prireditev je povezoval Štefan Kušar.

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom

Zveza delovnih invalidov Slovenije je 30.avgusta 2007 na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG, Ur.l. 114/2006).

Trdimo, da so invalidom kršene naslednje ustavne pravice:
2. člen – pravica do socialne države
14. člen – enakost pred zakonom
50.člen – pravica do socialen varnosti
52.člen – varstvo invalidov

Brezplačen telefon za vprašanja glede delnega subvencioniranja polnega delovnega časa

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so odprli brezplačno telefonsko številko 080 1567 za odgovore in pojasnila glede Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Telefonska številka bo odprta do konca tega tedna, in sicer vsak dan od 9. do 15. ure.

40 let Zveze delovnih invalidov Slovenije

30.8.2008, LOGARSKA DOLINA, SREČANJE INVALIDOV V ORGANIZACIJI ZGORNJESAVINJSKEGA MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV MOZIRJE

Slavnostna govornica bo asist.mag. Andrejka Fatur-Videtič, dr.med., vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo, Inštitut RS za rehabilitacijo

Razpečuj vsebino