Aktualno

Aktualne novice

Komu in kolikšna invalidnina za telesno okvaro

Invalidnina je mesečna denarna dajatev, ki jo lahko pridobi zavarovanec ali uživalec pokojnine zaradi telesne okvare, nastale med zavarovanjem ali v času uživanja pokojnine.

Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne.

SPOROČILO ZA JAVNOST: Pokojninsko reformo podpiramo, toda ne te in ne tako zastavljene

Vlada ima v civilni družbi reprezentativne, kvalificirane sogovornike, vendar se ne odziva na predloge in ne odgovarja na naša vprašanja. Za sklenitev dogovora med vlado in socialnimi partnerji še ni prepozno, a ZPIZ-2 bi za več kot 160.000 delovnih invalidov pomenil velik korak nazaj in izgubo pomembnih, že pridobljenih pravic.

Predlog ZDIS za dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Dr. Ivan Svetlik, minister
MDDSZ
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Predlog za dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l.št.61/2010)

 

Predlagamo, da se 36. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l.št. 61/2010) dopolni z dodatnim 11. odstavkom, ki glasi:

Izjava za javnost: Predsednik podelil odlikovanja Red za zasluge Zvezi delovnih invalidov Slovenije

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Zvezo delovnih invalidov Slovenije za uspešne dosežke v invalidskem varstvu v več kot štiridesetletnem delovanju.

Z ukazom št. 0945-06-10/2011 z dne 10. februarja 2011 je
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk odlikoval


ZVEZO DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE
z

REDOM ZA ZASLUGE

Zaključek pedagoške akcije za leto 2010

Ljubljana, 4.2.2011

Tudi v letu 2010 je Zveza delovnih invalidov v sodelovanju z lokalnimi društvi invalidov izvedla pedagoško akcijo, pri kateri je k sodelovanju povabila učence osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. Otroci in dijaki so bili spodbujeni, da ustvarjajo pisne in likovne izdelke na temo invalidov in invalidnosti, odnosa zdravih do invalidov, položaja invalidov v družbi, prostočasnih dejavnosti invalidov ipd.

Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 mestni občini Maribor

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
MESTNI OBČINI MARIBOR


Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino “OBČINA PO MERI INVALIDOV” za leto 2010 Mestni občini Maribor.

Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 občini Zreče

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
OBČINI ZREČE

Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino "OBČINA PO MERI INVALIDOV" za leto 2010 občini ZREČE.

Pripombe ZDIS na drugi predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V skladu s pozivom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, objavljenem na spletni strani www.mddsz.gov.si v danem roku odprte javne razprave Zveza delovnih invalidov posreduje naslednje pripombe in predloge glede predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:

4. člen

Predlog: doda se 5. odstavek, ki glasi:

»Pravica do nadomestil na podlagi invalidnosti se odmerja in izplačuje v neto zneskih, ki v Republiki Sloveniji ni obdavčen.«

Slavnostna akademija ob 40. letnici organiziranega delovanja ZDIS

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v okviru praznovanja 40. letnice svojega delovanja, ki poteka pod geslom ''Delovni invalidi – vidni ustvarjalci enakih možnosti'' dne 29.5.2009 izvedla slavnostno akademijo, katere pokrovitelj in slavnostni govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Nagovor je imel tudi predsednik Zveze Drago Novak. Na prireditvi je svojo pesem recitirala članica Društva invalidov Logatec Frančiška Čuk, glasbeni nastop pa je izvedla skupina Katrinas. Prireditev je povezoval Štefan Kušar.

Razpečuj vsebino