Izjava za javnost: Predsednik podelil odlikovanja Red za zasluge Zvezi delovnih invalidov Slovenije

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Zvezo delovnih invalidov Slovenije za uspešne dosežke v invalidskem varstvu v več kot štiridesetletnem delovanju.

Z ukazom št. 0945-06-10/2011 z dne 10. februarja 2011 je
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk odlikoval


ZVEZO DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE
z

REDOM ZA ZASLUGE

za uspešne dosežke v invalidskem varstvu v več kot štiridesetletnem delovanju


Pobudo predsedniku Republike Slovenije dr. Danilo Türku, da Zvezi delovnih invalidov Slovenije podeli državno odlikovanje, sta podala Marjan Kroflič in mag. Cveto Uršič.

Predstavniki DI so na rednem zboru članov ZDIS 23. junija 2009 potrdili pobudo, ki sta jo podala Marjan Kroflič in mag. Cveto Uršič.

Priznanje

Pisno podporo k predlogu so posredovali:

  • občina Ajdovščina, župan Marjan Poljšak
  • občina Hrastnik, župan Miran Jerič
  • mestna občina Velenje, župan Srečko Meh
  • občina Radlje ob Dravi, župan Alan Bukovnik
  • občina Radovljica, župan Janko S. Stušek
  • občina Rogaška Slatina, župan mag. Branko Kidrič
  • mestna občina Slovenj Gradec, župan Matjaž Zanoškar
  • občina Trbovlje, župan Bogdan Barovič
  • občina Zagorje ob Savi, župan Matjaž Švagan

Slovesna podelitev odlikovanja je bila 14. februarja 2011 v predsedniški palači.


* skupinska slika (spodaj):

Prva vrsta: Hilda Hladnjak, članica UO ZDIS, Zdenka Ornik, predsednica NO ZDIS, Marija Fon, predsednica častnega razsodišča ZDIS, dr. Danilo Türk, predsednik RS, Drago Novak, predsednik ZDIS, Mira Amalija Šinkovec, članica UO ZDIS, mag. Andrejka Fatur Videtič, predsednica strokovnega sveta ZDIS, Hilda Vuga, članica UO ZDIS, Miran Krajnc, bivši predsednik ZDIS
Druga vrsta: Janez Sedušak, član UO ZDIS, Ivan Mrevlje, član UO ZDIS, Srečko Matkovič, član UO ZDIS, Valter Golob, član UO ZDIS, Bogomir Vidic, predsednik Komisije ZDIS za rekreacijo in šport, Anton Kolar, član UO ZDIS, Rajko Žagar, podpredsednik ZDIS, Anton Kastelic, član UO ZDIS, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS, mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika RS za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja, Jožef Freidl, član UO ZDIS