Aktualno

Aktualne novice

16. revija pevskih zborov DI ZDIS, Žalec, 17.5.2014

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov Žalec  organizirala 16. revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Revija je bila v soboto, 17. maja 2014 ob 15. uri v telovadnici I. OŠ Žalec, Šilihova ulica 1, Žalec.

Častni pokrovitelj revije je bil gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Namenitev dela dohodnine za Zvezo delovnih invalidov Slovenije

Zakon o dohodnini omogoča, da lahko davčni zavezanec del odmerjene dohodnine nameni izbrani nevladni organizaciji iz seznama upravičencev do donacij, ki je objavljen na spletni strani DURS-a.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu iz seznama nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Na objavljenem seznamu upravičencev do donacij je tudi Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki tovrstna sredstva namenja izvajanju posebnih socialnih programov za invalide.

Slovesna podelitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2013 Občini Ravne na Koroškem

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije, v okviru svojega projekta »OBČINA PO MERI INVALIDOV«, ki ga uresničuje že 10. let, vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

15. jubilejna revija pevskih zborov DI ZDIS, 18. maj 2013

15. JUBILEJNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV
ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE, BREŽICE, 18.5.2013

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Društvom invalidov občine Brežice v okviru praznovanja 660. let mesta Brežice organizirala 15. jubilejno revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Dopis Zveze delovnih invalidov Slovenije mag. Alenki Bratušek, predsednici vlade RS

Št. 67-1/2013
Datum: 22.4.2013

 

mag. Alenka Bratušek, predsednica
Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 – 25
1000 Ljubljana

 

ZADEVA: Stališča Zveze delovnih invalidov Slovenije do predloga Zakona o davku od srečk

 

Spoštovana mag. Alenka Bratušek, predsednica

Odprto pismo Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije

Spoštovani.

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je reprezentativna invalidska organizacija, s statusom delovanja v javnem interesu na področju invalidskega in socialnega varstva. Vključujemo 69 medobčinskih in občinskih društev invalidov z več kot 50 000 člani.

Na vas se obračamo s prošnjo, da vaše članice obvestite o naši pobudi glede razpisov občin. Dogaja se namreč, da so razpisi nekaterih občin namenjeni samo društvom, ki imajo sedež v občini.

UDELEŽBA ČLANOV UO ZDIS NA ZBORIH ČLANOV DI

Kot so se iztekli zadnji dnevi meseca marca, so tudi DI končala svoje delo in opravila zbore članov. Na seji UO ZDIS so člani poročali o udeležbi in izvedbi zborov članov po DI. Glede na ugotovitve, da v posameznih DI zbori članov niso potekali v skladu z zakonom o društvih in statutom DI, je UO ZDIS sprejel sklep, da se jim ponudi ponovno izobraževanje.

Ker se predsednik ZDIS, Drago Novak ni mogle udeležiti vseh zborov članov, so svojo vlogo v imenu ZDIS in po nalogu predsednika ZDIS dobro opravili tudi ostali člani UO ZDIS.

Podelitev listine občini Ptuj

Slike iz podelitve listine "Občina po meri invalidov" občini Ptuj, 3. december 2012.

Razpečuj vsebino