Aktualno

Aktualne novice

19. revija pevskih zborov DI ZDIS, Radlje ob Dravi, 13.5.2017

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov ''Drava'', Radlje ob Dravi  organizirala 19. revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

 

Revija bo v soboto, 13. maja 2017 ob 15. uri v

 Športni hiši Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17.

 

NAREDILI SMO POROČILO ZA FIHO

V prijetnem vzdušju in medsebojni pomoči smo naredili poročilo za FIHO.

Skupaj s strokovno službo ZDIS smo šli skozi obrazec od začetka do konca in uspešno rešili ovire, če so se kje pojavile. Pobudo društev invalidov Gorenjske koordinacije za skupno pripravo poročila je realiziral Bogdan Nadižar, predsednik MDDI Radovljica.

KOO Zasavje in Posavje, 20.01.2017

KOO Zasavje in Posavje je v Litiji organizirala usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" - priprava poročila za FIHO, ZDIS in MDDSZ. Prisotni so bili predsedniki društev in drugi sodelavci v društvih.

KOO Obalno kraške regije, 12.01.2017

DI iz KOO Obalno kraške regije so se sestala v Sežani na usposabljanju "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" - priprava poročila za FIHO, ZDIS in MDDSZ. Obnovili so definicijo in vsebino posebnih socialnih programov ter zahteve iz zakona o društvih in zakona o invalidskih organizacijah na konkretnih primerih, ki so jih izpostavili prisotni. 

Poslanica ob 3. decembru, Svet za invalide RS

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.

Svet za invalide Republike Slovenije
naslavlja na slovensko javnost

10. J U B I L E J N O P O S L A N I C O
ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2016

Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
"Praznovanje dneva invalidov 2016 (Celebrating the Day of Persons with Disabilities 2016)"

PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2016

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2016 prejme OBČINA MAJŠPERK.
 

V občini Majšperk:

Pomoč pri nakupu vinjet za invalide in velike družine tudi v letu 2017

Na podlagi dogovora Ministrstva za infrastrukturo z družbo DARS d.d. in Rdečim križem Slovenije bodo invalidi in velike družine upravičeni do pomoči pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B (vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m) tudi za leto 2017. Sredstva za pomoč pri nakupu vinjete bo z donacijo Rdečemu križu Slovenije zagotovila družba DARS d.d. 

Razpečuj vsebino