Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je ob mednarodnem dnevu invalidov organiziral 1. dobrodelni bazar invalidskih organizacij.

Slovenski invalidi so s predstavitvijo umetniških in rokodelskih izdelkov, delom svojih rok, pokazali, da njihove ambicije, želje in potrebe niso veliko drugačne kot pri vseh drugih in da si moramo kot družba prizadevati za zagotavljanje enakih možnosti za vse in za odpravljanje vseh vrst ovir.
 

Predstavili so se člani 15-ih slovenskih invalidskih organizacij, nekateri izdelki so nastajali tudi med samim dogodkom, več organizacij pa je predstavilo tudi svoje programe, ki uporabnikom omogočajo vključenost in socialno aktivacijo ter izboljšujejo kakovost njihovega življenja.
 

Obiskovalci so lahko spoznali kako invalidi živijo, kaj delajo, kakšne so njihove težave, kakšni uspehi, lahko pa so kupili tudi njihove izdelke in s tem podprli izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij.
 

Dobrodelni bazar je ob 13.00 s pozdravnim nagovorom uradno odprl Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS, sledil je nagovor predsednika NSIOS Boruta Severja.
 

Na dogodku so se predstavile naslednje invalidske organizacije:

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo distrofikov Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije, Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Društvo revmatikov Slovenije, Društvo študentov invalidov Slovenije, Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Društvo Vizija, Društvo za kronično vneto črevesno bolezen in Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan.