Aktualno

Aktualne novice

18. revija pevskih zborov DI ZDIS, Logatec, 14.5.2016

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Društvom invalidov Logatec, v soboto, 14. maja 2016 ob 15. uri v Logatcu v športni dvorani ob OŠ ''8. Talcev'', organizirala 18. revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Na reviji je nastopalo 21 pevskih zborov iz 21 društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije iz cele Slovenije.

Terme Čatež: Praznični bazar

Praznični bazar ZDIS, 27.-28.11.2015, Terme Čatež: 

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sklopu usposabljanja za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov v Termah Čatež v dneh od 27.-28.11.2015 izvedla praznični bazar, na katerem so se z izdelki predstavili invalidi društev invalidov po posameznih koordinacijah. 

 

Predstavila so se sledeča društva po posameznih koordinacijah:

Podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2015

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in  za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. 

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2015 prejmejo:

-      občina Črna na Koroškem

Pomoč pri nakupu vinjet za invalide in velike družine tudi v letu 2015

Na podlagi dogovora Ministrstva za infrastrukturo z družbo DARS d.d. in Rdečim križem Slovenije bodo invalidi in velike družine upravičeni do pomoči pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B (vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m) tudi za leto 2015. Sredstva za pomoč pri nakupu vinjete bo z donacijo Rdečemu križu Slovenije zagotovila družba DARS d.d.

Vloga in dodatna pojasnila so na voljo na spletni strani Rdečega kriza Slovenije na sledeči povezavi: 

16. revija pevskih zborov DI ZDIS, Žalec, 17.5.2014

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov Žalec  organizirala 16. revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Revija je bila v soboto, 17. maja 2014 ob 15. uri v telovadnici I. OŠ Žalec, Šilihova ulica 1, Žalec.

Častni pokrovitelj revije je bil gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Namenitev dela dohodnine za Zvezo delovnih invalidov Slovenije

Zakon o dohodnini omogoča, da lahko davčni zavezanec del odmerjene dohodnine nameni izbrani nevladni organizaciji iz seznama upravičencev do donacij, ki je objavljen na spletni strani DURS-a.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu iz seznama nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Na objavljenem seznamu upravičencev do donacij je tudi Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki tovrstna sredstva namenja izvajanju posebnih socialnih programov za invalide.

Razpečuj vsebino