Aktualno

Aktualne novice

KOO Zasavje in Posavje, 20.01.2017

KOO Zasavje in Posavje je v Litiji organizirala usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" - priprava poročila za FIHO, ZDIS in MDDSZ. Prisotni so bili predsedniki društev in drugi sodelavci v društvih.

KOO Obalno kraške regije, 12.01.2017

DI iz KOO Obalno kraške regije so se sestala v Sežani na usposabljanju "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" - priprava poročila za FIHO, ZDIS in MDDSZ. Obnovili so definicijo in vsebino posebnih socialnih programov ter zahteve iz zakona o društvih in zakona o invalidskih organizacijah na konkretnih primerih, ki so jih izpostavili prisotni. 

Poslanica ob 3. decembru, Svet za invalide RS

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.

Svet za invalide Republike Slovenije
naslavlja na slovensko javnost

10. J U B I L E J N O P O S L A N I C O
ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2016

Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
"Praznovanje dneva invalidov 2016 (Celebrating the Day of Persons with Disabilities 2016)"

PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2016

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2016 prejme OBČINA MAJŠPERK.
 

V občini Majšperk:

Pomoč pri nakupu vinjet za invalide in velike družine tudi v letu 2017

Na podlagi dogovora Ministrstva za infrastrukturo z družbo DARS d.d. in Rdečim križem Slovenije bodo invalidi in velike družine upravičeni do pomoči pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B (vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m) tudi za leto 2017. Sredstva za pomoč pri nakupu vinjete bo z donacijo Rdečemu križu Slovenije zagotovila družba DARS d.d. 

Društva invalidov in KOO Dolenjske in Bele Krajine: Priprava plana za leto 2017

MDI Novo mesto in nova predsednica Marinka Hlade sta dne 4.10.2016 v Novem mestu skupaj s predsednikom KOO Dolenjske in Bele Krajine, Srečkom Matkovičem organizirala usposabljanje za pripravo plana v spletni aplikaciji FIHO za leto 2017.

Usposabljanja, ki ga je izvedla strokovna služba ZDIS, so se udeležili predstavniki DI iz KOO.  

Društva invalidov in Severno Primorske KOO: Priprava plana za leto 2017

Društva invalidov in Severno Primorske KOO so v Ajdovščini ob pomoči strokovne službe ZDIS v spletni aplikaciji FIHO pripravila plan za leto 2017. Manica Jerkič, predsednica DI Ajdovščina - Vipava se je s svojimi sodelavci izkazala kot odlična gostiteljica in tako pripomogla Ljudmili Erjavec, predsednici KOO, da bodo njihova društva brez težav naredila plan za leto 2017.
 

Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI

V torek smo na ZDIS izvedli usposabljanje v aplikaciji FIHO za pripravo plana za leto 2017 za DI, kjer so funkcijo prevzeli novi predsedniki. Usposabljanja se je udeležilo 11 oseb, ki so intenzivno pripravljali plan in se seznanili s spletno aplikacijo FIHO.

Usposabljanje sta vodili mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.

Razpečuj vsebino