Aktualno

Aktualne novice

Izjava za javnost: Predsednik podelil odlikovanja Red za zasluge Zvezi delovnih invalidov Slovenije

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Zvezo delovnih invalidov Slovenije za uspešne dosežke v invalidskem varstvu v več kot štiridesetletnem delovanju.

Z ukazom št. 0945-06-10/2011 z dne 10. februarja 2011 je
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk odlikoval


ZVEZO DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE
z

REDOM ZA ZASLUGE

Zaključek pedagoške akcije za leto 2010

Ljubljana, 4.2.2011

Tudi v letu 2010 je Zveza delovnih invalidov v sodelovanju z lokalnimi društvi invalidov izvedla pedagoško akcijo, pri kateri je k sodelovanju povabila učence osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. Otroci in dijaki so bili spodbujeni, da ustvarjajo pisne in likovne izdelke na temo invalidov in invalidnosti, odnosa zdravih do invalidov, položaja invalidov v družbi, prostočasnih dejavnosti invalidov ipd.

Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 mestni občini Maribor

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
MESTNI OBČINI MARIBOR


Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino “OBČINA PO MERI INVALIDOV” za leto 2010 Mestni občini Maribor.

Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 občini Zreče

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
OBČINI ZREČE

Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino "OBČINA PO MERI INVALIDOV" za leto 2010 občini ZREČE.

Pripombe ZDIS na drugi predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V skladu s pozivom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, objavljenem na spletni strani www.mddsz.gov.si v danem roku odprte javne razprave Zveza delovnih invalidov posreduje naslednje pripombe in predloge glede predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:

4. člen

Predlog: doda se 5. odstavek, ki glasi:

»Pravica do nadomestil na podlagi invalidnosti se odmerja in izplačuje v neto zneskih, ki v Republiki Sloveniji ni obdavčen.«

Slavnostna akademija ob 40. letnici organiziranega delovanja ZDIS

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v okviru praznovanja 40. letnice svojega delovanja, ki poteka pod geslom ''Delovni invalidi – vidni ustvarjalci enakih možnosti'' dne 29.5.2009 izvedla slavnostno akademijo, katere pokrovitelj in slavnostni govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Nagovor je imel tudi predsednik Zveze Drago Novak. Na prireditvi je svojo pesem recitirala članica Društva invalidov Logatec Frančiška Čuk, glasbeni nastop pa je izvedla skupina Katrinas. Prireditev je povezoval Štefan Kušar.

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom

Zveza delovnih invalidov Slovenije je 30.avgusta 2007 na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG, Ur.l. 114/2006).

Trdimo, da so invalidom kršene naslednje ustavne pravice:
2. člen – pravica do socialne države
14. člen – enakost pred zakonom
50.člen – pravica do socialen varnosti
52.člen – varstvo invalidov

Brezplačen telefon za vprašanja glede delnega subvencioniranja polnega delovnega časa

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so odprli brezplačno telefonsko številko 080 1567 za odgovore in pojasnila glede Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Telefonska številka bo odprta do konca tega tedna, in sicer vsak dan od 9. do 15. ure.

40 let Zveze delovnih invalidov Slovenije

30.8.2008, LOGARSKA DOLINA, SREČANJE INVALIDOV V ORGANIZACIJI ZGORNJESAVINJSKEGA MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV MOZIRJE

Slavnostna govornica bo asist.mag. Andrejka Fatur-Videtič, dr.med., vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo, Inštitut RS za rehabilitacijo

Razpečuj vsebino