Za informacije o Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) vam je na voljo brezplačna številka 080 20 02 (Ministrstvo za javno upravo)