DI Slovenj Gradec

DI Slovenj Gradec - interni nadzor

V društvu SG imajo vrsto pravilnikov za izvajanje aktivnosti, za kar je poskrbela predsednica Stanislava Tamše; poročila, sezname, račune in obrazložitve pa je pripravila tajnica Mojca Pečolar.

DI Slovenj Gradec: Srečanje pobratenih društev invalidov v Dornberku

Pobratena Društva invalidov Vrhnika, Slovenj Gradec, Gornja Radgona; Idrija – Cerkno in Dornberk so se dogovorili, da enkrat letno organizirajo srečanje pobratenih društev. Organizator srečanja je vsako leto drugo društvo. Letos je srečanje organiziralo DI Dornberk.

V Dornberk – Zeleni gaj, ki se nahaja v spodnji Vipavski dolini in spada pod občino Nova Gorica, se je srečanja pobratenih društev, ki je bilo 15. junija 2013, udeležila tudi 10 članska delegacija invalidov iz Društva invalidov Slovenj Gradec.

DI Slovenj Gradec: Strokovno srečanje v Johnson Controls

Strokovno srečanje – predavanje in razgovor z delovnimi invalidi v Johnson Controls v Slovenj Gradcu

Aktiv delovnih invalidov lahko postane pomemben nosilec aktivnosti v procesu preprečevanja preobremenjenosti delavcev invalidov pri delu in promocije zdravja, pri ohranjanju možnosti za zaposlenost in zaposlovanje invalidov, s tem pa delodajalcu krepi njegovo družbeno dogovorno vlogo.

DI Slovenj Gradec: Koroška pikado liga

Pobudo za Koroško pikado ligo je podal leta 2005 referent za šport Peter Ozmec iz Društva invalidov Mežiške doline na Koordinacijski odbor (KOO) Društev invalidov Koroške regije. To pobudo je KOO tudi sprejel in vse od takrat potekajo posamezna kola v vseh Društvih invalidov Koroške regije. Peter Ozmec je še napisal tudi pravila iger. Prvo kolo pikado lige se je odigralo leta 2005 na Ravnah na Koroškem.

DI Slovenj Gradec - Volilni zbor in 20 let delovanja Aktiva invalidov Šmartno

V soboto, 16. februarja 2013 je Aktiv invalidov Šmartno na Aerodromu v Mislinjski Dobravi svečano obeležil 20. letnico delovanja Aktiva invalidov Šmartno ter izvedel delni volilni zbor aktiva.

V kulturnem programu so sodelovali: Skupina ZVEN, Ljudske pevke LASTOVKE in ansambel GLAS iz Zreč. Program zbora pa je povezovala Mojca Prašnički.

Po končanem kulturnem programu je predsednik Aktiva invalidov Šmartno gospod Rudi Horvat podal predstavitev 20 letnega delovanja aktiva.

Pobrateno DI iz Vrhnike priskočilo na pomoč poplavljenim invalidom iz DI Slovenj Gradec

Težki invalidi iz DI Vrhnika so se odpovedali darilom, katera prejmejo konec leta od društva, zraven pa so prispevali še skromna sredstva za nabavo ozimnice, katera se je razdelila poplavljencem iz Društva invalidov Slovenj Gradec.

Leta 1989 sta Društvo invalidov Slovenj Gradec in Društvo invalidov Vrhnika podpisali listino o pobratenju društev. Društvi se večkrat na leto srečujeta na raznih proslavah in prireditvah, enkrat na leto pa se organizira srečanje pobratenih društev v Slovenj Gradcu, drugič na Vrhniki.

DI Slovenj Gradec: Izlet prostovoljcev društva na Dolenjsko

Prostovoljci Društva invalidov Slovenj Gradec smo se dne 25. septembra 2012 podali na izlet na Dolenjsko in obiskali občine Šentrupert, Mirno in Trebnje. Tam sta nas pričakala predsednik in podpredsednik DI Trebnje, Anton Starič in Igor Jere in nas spremljala na vse izletniške točke, ki smo si jih ogledali.

V Šentrupertu smo si najprej ogledali prvi Muzej kozolcev na prostem, katerega sestavlja 18 sušilnikov.

DI Slovenj Gradec: Pravna pomoč ZDIS delovnim invalidom v podjetju Johnson Controls NTU

V dogovoru z Zvezo delovnih invalidov Slovenije je Društvo invalidov Slovenj Gradec skupaj z Aktivom invalidov Johnson Controls NTU v mesecu juliju 2012 organiziralo za zaposlene delovne invalide pravno pomoč iz področja delovne zakonodaje.

Srečanja so se poleg zaposlenih invalidov udeležili še pravnica Sanja Jablanovič, predsednica Društva invalidov Slovenj Gradec Stanislava Tamše, socialna delavka v podjetju JC NTU Marina Vajde, predsednik Sindikata Bojan Rošer in predsednik Sveta delavcev Janez Knez.

Razpečuj vsebino