Aktualno

Aktualne novice

Svečana podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2011 občini Slovenske Konjice

Kulturni dom v Slovenskih Konjicah, 2. december 2011 - Ob 17. uri je občina Slovenske Konjice na svečani prireditvi prejela listino "Občina po meri invalidov" za leto 2011.

Ogled galerije slik

 

Preberite si še:

Poslanica NSIOS ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

Življenjska realnost je, da v Sloveniji in drugih evropskih državah doživljamo vse hude posledice finančno-gospodarske krize, ki ogroža dosedanjo kvaliteto življenja. In sestavni del tega smo tudi slovenski invalidi, zaradi česar smo bili toliko bolj veseli letošnjega gesla "Evropska pot iz krize: Uveljavljanje pravic invalidov", ki neposredno spodbuja pozitivni koncept razmišljanja in želeno perspektivo na področju invalidskega varstva za naslednja leta.

Svečana podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2011 občini Slovenske Konjice

SVEČANA PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2011 OBČINI SLOVENSKE KONJICE, 2.12.2011 OB 17. URI V KULTURNEM DOMU V SLOVENSKIH KONJICAH, MESTNI TRG 4:

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je na svoji 9. seji dne 28.10.2011 sprejel sklep, da se

Občini Slovenske Konjice PODELI listina ''Občina po meri invalidov'' za leto 2011.

Obrazložitev:

PODPORA ZDIS PREDLOGOM AMANDMAJEV ZIZRS IN ZPIS k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Dopis, ki ga je ZDIS poslala na Državni zbor Republike Slovenije dne 20.6., si lahko preberete v spodnjem dokumentu.

Ogled dopisa (PDF)

Načelni pomisleki Zveze delovnih invalidov Slovenije k osnutku Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena

Dopis "Načelni pomisleki Zveze delovnih invalidov Slovenije k osnutku Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja" je ZDIS poslala predsedniku državnega zbora RS, dr. Pavlu Gantarju.

Komu in kolikšna invalidnina za telesno okvaro

Invalidnina je mesečna denarna dajatev, ki jo lahko pridobi zavarovanec ali uživalec pokojnine zaradi telesne okvare, nastale med zavarovanjem ali v času uživanja pokojnine.

Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne.

SPOROČILO ZA JAVNOST: Pokojninsko reformo podpiramo, toda ne te in ne tako zastavljene

Vlada ima v civilni družbi reprezentativne, kvalificirane sogovornike, vendar se ne odziva na predloge in ne odgovarja na naša vprašanja. Za sklenitev dogovora med vlado in socialnimi partnerji še ni prepozno, a ZPIZ-2 bi za več kot 160.000 delovnih invalidov pomenil velik korak nazaj in izgubo pomembnih, že pridobljenih pravic.

Predlog ZDIS za dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Dr. Ivan Svetlik, minister
MDDSZ
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Predlog za dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l.št.61/2010)

 

Predlagamo, da se 36. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l.št. 61/2010) dopolni z dodatnim 11. odstavkom, ki glasi:

Razpečuj vsebino