Dopis Zveze delovnih invalidov Slovenije mag. Alenki Bratušek, predsednici vlade RS

Št. 67-1/2013
Datum: 22.4.2013

 

mag. Alenka Bratušek, predsednica
Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 – 25
1000 Ljubljana

 

ZADEVA: Stališča Zveze delovnih invalidov Slovenije do predloga Zakona o davku od srečk

 

Spoštovana mag. Alenka Bratušek, predsednica

V Zvezi delovnih invalidov Slovenije se ponovno obračamo na vas in želimo opozoriti na predvidljivo negativne posledice predlaganega zakona, tako za invalidske, humanitarne in športne organizacije in tudi za državni proračun.

Predlagatelj v svojih napovedih namreč izhaja iz predpostavke, da bi se obseg vplačil zaradi uvedbe 10% prometnega davka znižal le za 3.33% in se v projekcijah fiskalnih učinkov opira na poslovne rezultate obeh loterij v letu 2011, dejstvo pa je, da je trend vplačil pri obeh nacionalnih prirediteljih, Loteriji Slovenije in Športni Loteriji, že od lani izrazito negativen, kar je posledica recesije in odliva igralcev k tujim prirediteljem in na črni trg.

Ker ne gre za linearne, temveč eksponentne učinke, bi bile negativne posledice uvedbe 10% davka na vsa vplačila (in ne le na srečke, kot bi morda sklepali po nazivu zakona) še veliko večje, domači loteriji bi bili 10% davek prisiljeni tako ali drugače prenesti na potrošnika, slednji pa bo seveda ravnal racionalno in raje izbral tujega spletnega prireditelja ali črni trg, če bo sploh igral.

Posledice bi bile torej nesporno negativne za obe loteriji, predvsem pa bi se to odrazilo pri financiranju posebnih socialnih programov invalidskih in humanitarnih ter športnih organizacij, ki so življenjsko odvisne od prihodkov Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in Fundacije za šport (FŠO).

Ne gre pozabiti, da je v skladu z evropsko tradicijo in namenom ustanovitve, poslanstvo loterij zadovoljevanje potreb po igrah na srečo in financiranje t.i. dobrih namenov, ne pa polnjenje proračuna, in da je od dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij odvisna kakovost življenja ali celo eksistenca sama prek 500.000 državljanov Slovenije.

Za Zvezo delovnih invalidov Slovenije bi to pomenilo bistveno zmanjšanje sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov, na primer v posebne socialne programe na državni ravni, kot so programi ohranjevanja zdravja in psihosocialne rehabilitacije je letno vključenih preko 4.100 invalidov; v programe usposabljanj je vključenih preko 500 invalidov; brezplačno pravno pomoč Zveza nudi preko 700 invalidom; pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in delovnem okolju Zveza letno nudi preko 100 invalidom; v program Socialnega vključevanja invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov je vključenih preko 100 invalidov; v program Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje preko 300 invalidov; v program športa in rekreacije preko 1.000 invalidov; prav tako je pomembna informativna in založniška dejavnost – bistveno bi bila okrnjena projekta ''Občina po meri invalidov'' in ''Pedagoška akcija''. Vključenih v posebne socialne programe na lokalni ravni pa je še mnogo več in sicer v program Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov je vključenih letno preko 9.800 invalidov; v program Prve osebne pomoči, informiranja in izobraževanja je vključenih preko 11.000 invalidov; v programe za ohranjevanje zdravja je vključenih preko 6.900 invalidov; v programe rekreacije in športa preko 6.600 invalidov; v programe kulture pa preko 6.700 invalidov.

Za delovne invalide je predlagani Zakon o davku od srečk torej nesprejemljiv. Pričakovani fiskalni efekt nima podlage v ekonomski realnosti, posledice padca prodaje pa bi bile za invalidske, humanitarne in športne organizacije katastrofalne, zato se lahko pričakuje tudi poslabšanje socialnega stanja delovnih invalidov.

Nenazadnje gre za kršenje 3. točke 4. člena Konvencije OZN o pravicah invalidov, ki pravi, da se država pri pripravljanju in izvajanju zakonodaje in usmeritev za izvajanje ter pri drugih postopkih odločanja, ki se nanašajo na invalide, temeljito posvetujejo z invalidi.

Naprošamo Vas, da predloga zakona ne podprete in se zavzamete za čimprejšnjo pripravo nacionalne strategije razvoja iger na srečo, z jasnim konceptom, kaj od te dejavnosti pričakujemo, z definiranimi, merljivimi cilji in strateškim načrtom izvedbe.

 

Lep pozdrav.

Zveza delovnih invalidov Slovenije
Drago Novak, predsednik

V vednost:

  • dr. Uroš Čufer, minister, Ministrstvo za finance
  • dr. Anja Kopač Mrak, ministrica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • gospod Dejan Levanič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • gospa Dragica Bac, v. d. generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • poslanske skupine v DZ RS
     
PriponkaVelikost
Zakon o davku od srečk1.26 MB