Podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2012

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE JE SLOVESNO PODELILA LISTINE

''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

ZA LETO 2012

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije, v okviru svojega projekta »OBČINA PO MERI INVALIDOV«, vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Zveza delovnih invalidov Slovenije je na podlagi Pravilnika Zveze o pridobitvi listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« izbrala Mestno občino Ptuj, Mestno občino Murska Sobota in Mestno občino Nova Gorica kot prejemnice listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2012.

Slovesne podelitve listin so bile:

V Mestnih občinah Nova Gorica, Ptuj in Murska Sobota:

  • je projekt ''Občina po meri invalidov'' vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  • se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  • so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
  • je projekt ''Občina po meri invalidov'' sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  • poročila, glede na posamezna Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencijo OZN o pravicah invalidov kažejo, da omenjene občine odgovorno, celostno/celovito uresničujejo interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

Slike z dogodkov: