UDELEŽBA ČLANOV UO ZDIS NA ZBORIH ČLANOV DI

Kot so se iztekli zadnji dnevi meseca marca, so tudi DI končala svoje delo in opravila zbore članov. Na seji UO ZDIS so člani poročali o udeležbi in izvedbi zborov članov po DI. Glede na ugotovitve, da v posameznih DI zbori članov niso potekali v skladu z zakonom o društvih in statutom DI, je UO ZDIS sprejel sklep, da se jim ponudi ponovno izobraževanje.

Ker se predsednik ZDIS, Drago Novak ni mogle udeležiti vseh zborov članov, so svojo vlogo v imenu ZDIS in po nalogu predsednika ZDIS dobro opravili tudi ostali člani UO ZDIS.

Udeležba na zborih članov DI:

Drago Novak, predsednik ZDIS: DI Ljubljana – Šiška; MDI Ptuj; MDI Domžale; ODI Zgornje Posotelje; DI Krško; DI Slovenska Bistrica; DI Ljubljana – Center; DI Sevnica; MDI Kamnik; DI Mežiške doline; DI Ljubljana – Moste – Polje; MDI Gornja Radgona; MDI Ormož; MDI Ljutomer; DI Rimske Toplice; MDI Drava, Radlje ob Dravi; DI Ljubljana - Bežigrad; MDI Jesenice, MDDI Celje, DI Črnomelj, DI Trbovlje.

Rajko Žagar, podpredsednik ZDIS: DI Muta; DIO Piran; DI Črešnjevec; DI Radeče; DIO Brežice; DI Zagorje ob Savi; DI Maribor; MDI Šaleške doline, Velenje.

Mira Šinkovec: DI Dornberk; MDI Cerknica – Bloke – Loška dolina; DI Hrastnik; DI Ajdovščina – Vipava; DI Logatec.

Hilda Vuga: DI Izola; DI Koper; MDI Sežana, DI Postojna.

Valter Golob: MDI Žalec; ODI Dravinjske doline; Zgornjesavinjsko MDI Mozirje; DI Laško; MDI Krn, Tolmin.

Anton Kastelic: DI Tržič.

Hilda Hladnjak: MDI Murska Sobota, MDI Lendava.

Janez Sedušak: DIO Kranjska Gora; MDI Idrija – Cerkno; DI Radovljica – Bled; DI Žiri.

Anton Kolar: DI Pivka, DI Kočevje, DI Majšperk – Kidričevo; MDI Lenart; DI Slovenj Gradec.

Jožef Freidl: DI Dravograd.

Ivan Mrevlje: DIO Litija in Šmartno pri Litiji; MDI Goriške, DI Vrhnika.

Srečko Matkovič: DI Grosuplje; MDI Novo mesto; DI Metlika; DI Trebnje.

MDDI Šentjur ni posredovalo vabila.

Zaradi objektivnih razlogov pa se ni nihče iz UO ZDIS udeležil zbora članov DI Ljubljana – Vič – Rudnik, MDI Škofja Loka, MDI Kranj, DI Ilirska Bistrica, DI Ribnica.

Drago Novak, predsednik ZDIS