Odprto pismo Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije

Spoštovani.

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je reprezentativna invalidska organizacija, s statusom delovanja v javnem interesu na področju invalidskega in socialnega varstva. Vključujemo 69 medobčinskih in občinskih društev invalidov z več kot 50 000 člani.

Na vas se obračamo s prošnjo, da vaše članice obvestite o naši pobudi glede razpisov občin. Dogaja se namreč, da so razpisi nekaterih občin namenjeni samo društvom, ki imajo sedež v občini.

Od naših 69 društev invalidov (vsi imajo status invalidske organizacije) je kar 46 medobčinskih, kar pomeni, da delujejo na območju več občin (vključujejo invalide iz več občin), sedež pa imajo v eni – praviloma v tisti, ki je pred 30 – 40 leti obstajala, ko se je društvo invalidov ustanovilo.

Predlagamo, da občine v razpisih navedejo da med upravičence do javnih sredstev iz javnega razpisa štejejo invalidske organizacije, ki imajo sedež na območju občine …… ali izven občne in imajo včlanjene tudi člane, ki so občani občine…...

Na ta način bi društvom invalidom, ki včlanjujejo člane tudi iz občin v katerih nimajo sedež, omogočili sofinanciranje posebnih socialnih programov za njihove občane – invalide.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo.

 

 

Drago Novak, predsednik