PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2018

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2018 prejme OBČINA DOBRNA.

V Občini Dobrna:

  1. je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  2. se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  3. so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
  4. je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  5. poročilo o izvajanju akcijskega načrta za leto 2018 izraža, da se občina odgovorno odziva in uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.
     

Prilagamo vabilo na slovesno podelitev, ki bo potekala v okviru županovega novoletnega sprejema.

 

Vljudno vabljeni!

 

avtor slik g. Bojan Vrečer

 

Vabilo (pdf)

Obrazložitev za podelitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2018