SPOROČILO ZA JAVNOST: Pokojninsko reformo podpiramo, toda ne te in ne tako zastavljene

Vlada ima v civilni družbi reprezentativne, kvalificirane sogovornike, vendar se ne odziva na predloge in ne odgovarja na naša vprašanja. Za sklenitev dogovora med vlado in socialnimi partnerji še ni prepozno, a ZPIZ-2 bi za več kot 160.000 delovnih invalidov pomenil velik korak nazaj in izgubo pomembnih, že pridobljenih pravic.

Zato odločno nasprotujemo z novim zakonom predvideni izločitvi telesnih okvar iz sistema invalidskega zavarovanja. Pravice na osnovi ocenjene telesne okvare so vpete v številne zakonske in podzakonske akte, vlada pa kot edini argument za izločitev navaja, da naj bi enako storile vse druge države, kar sicer ne drži. Upamo sicer, da je dolgoročni namen vlade le statistična rošada, a če je temu tako, nam tega ni uspela skomunicirati.

Opozarjamo tudi, da se kljub dokazano slabem ekonomskem stanju invalidov,  pri vseh invalidskih nadomestilih za odmero ne upošteva pokojninska osnova in predlagamo, da se nadomestila za invalidnost in delne invalidske pokojnine odmerjajo in izplačujejo v neto znesku, ki naj ne bo obdavčen. Socialna varnost delovnih invalidov je slaba, ker so denarna nadomestila delovnih invalidov prenizko odmerjena, in ker ni zagotovljenega sodelovanja stroke za zaposlitveno rehabilitacijo, ki bi lahko odpuščanje preprečila.

Delovne invalide, zlasti starejše, vlada očitno dojema kot potrošno blago pred iztekom roka trajanja, ki se ga je potrebno čimprej in čim ceneje znebiti, vendar samo to števila delovnih mest ne bo povečalo, ostaja pa neizkoriščen tudi potencial starejših, ki bi lahko v modelu mentorstva na mlajše prenesli dragocene izkušnje.

Želimo si, da bi vlada manj vladala in bolj upravljala, želimo argumentiran socialni dialog in želimo konkretne odgovore na konkretna vprašanja. Aktivno sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, ki se tiče invalidov je pravica, ki nam pripada po zakonu in ratificirani konvenciji ZN. Strinjamo se, da je pokojninska reforma nujna, toda samo zakonske spremembe ne bodo dovolj, reforme kot jo predlaga vlada in pokroviteljskega odnosa do civilne družbe pa Zveza delovnih invalidov Slovenije ne more sprejeti.

Ljubljana, 30.05.2011 
 

Drago Novak, predsednik ZDIS