Predlagatelja odlikovanja na srečanju s člani UO ZDIS