Svečana podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2011 občini Slovenske Konjice

SVEČANA PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2011 OBČINI SLOVENSKE KONJICE, 2.12.2011 OB 17. URI V KULTURNEM DOMU V SLOVENSKIH KONJICAH, MESTNI TRG 4:

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je na svoji 9. seji dne 28.10.2011 sprejel sklep, da se

Občini Slovenske Konjice PODELI listina ''Občina po meri invalidov'' za leto 2011.

Obrazložitev:

Projektni svet ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' je na svoji 3. seji dne 26.10.2011 obravnaval poročilo Občine Slovenske Konjice - kandidatke za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2011 - o izvajanju akcijskega načrta leto 2011.

Na podlagi pregledane dokumentacije in opravljenih neposrednih razgovorov in ogledov ter obširne razprave je projektni svet sprejel naslednje ugotovitve:

  • v občini je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  • v občini se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da je uspela akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  • v občini so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
  • v občini je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  • poročilo občine, glede na posamezna Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencijo OZN o pravicah invalidov kaže, da občina odgovorno, celostno/celovito uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.


Priloge: