Poslanica NSIOS ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

Življenjska realnost je, da v Sloveniji in drugih evropskih državah doživljamo vse hude posledice finančno-gospodarske krize, ki ogroža dosedanjo kvaliteto življenja. In sestavni del tega smo tudi slovenski invalidi, zaradi česar smo bili toliko bolj veseli letošnjega gesla "Evropska pot iz krize: Uveljavljanje pravic invalidov", ki neposredno spodbuja pozitivni koncept razmišljanja in želeno perspektivo na področju invalidskega varstva za naslednja leta.


»EVROPSKA POT IZ KRIZE:
UVELJAVLJANJE PRAVIC INVALIDOV«

Upoštevajoč, da je Republika Slovenija integrirana v Evropsko unijo kot drugi krog slovenske državnosti, vsako leto z velikim zanimanjem pričakujemo, s kakšno vsebinsko zasnovo se evropska invalidska politika odzove v obliki gesla na 3. december, mednarodni dan invalidov.

Življenjska realnost je, da v Sloveniji in drugih evropskih državah doživljamo vse hude posledice finančno-gospodarske krize, ki ogroža dosedanjo kvaliteto življenja. In sestavni del tega smo tudi slovenski invalidi, zaradi česar smo bili toliko bolj veseli letošnjega gesla "Evropska pot iz krize: Uveljavljanje pravic invalidov", ki neposredno spodbuja pozitivni koncept razmišljanja in želeno perspektivo na področju invalidskega varstva za naslednja leta.

Ko pa slovenski invalidi ta nakazani upravičeni optimizem primerjamo z resničnim stanjem v naši državi na invalidskem področju, smo pravzaprav globoko razočarani. V letu 2011 smo ponovno doživljali nadaljevanje negativnega trenda državne invalidske politike, ki se je v dosedanji slovenski zgodovini pojavil samo v tem triletnem mandatnem obdobju sedanje vlade.

Seveda ne trdimo, da se ni zgodilo nič pozitivnega za posamezne skupine invalidov, da se ni še naprej izvajalo sistemsko kvalitetno postavljeno invalidsko varstvo. Vendar pa se je na drugi strani izredno močno krepil politični pritisk na uspešno invalidsko gibanje v celoti, kar se je izrazilo v rokohitrskem in invalidom prikritem oblikovanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, pri sprejemanju katerega je poleg poslancev Državnega zbora RS na podlagi polresnic in manipulacij izven svojih zakonski pooblastil aktivno sodelovala tudi domnevno objektivna Komisija za preprečevanja korupcije.

Posebno zaskrbljujoče je, da v tem dogajanju slovenski invalidi nismo bili deležni zadostne in po zakonu obligatorne podpore in zaščite matičnega Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter pripadajočega Direktorata za invalide. Edina državna institucija, ki je v celoti po svoji pristojnosti podprla upravičene življenjske interese slovenskih invalidov je bil Državni svet RS. Izredno zaskrbljujoče je tudi to, da pozitivna stališča Urada Predsednika RS, Varuhinje človekovih pravic RS, Sveta Vlade RS za invalide ter NSIOS, ki so opozarjali, da se sistemske spremembe ne smejo izvajati brez aktivnega sodelovanja reprezentativnih predstavnikov slovenskih invalidov, v Državnem zboru RS niso naletela na omembe vreden odziv.

V nasprotju z vsebino gesla "Evropska pot iz krize: Uveljavljanje pravic invalidov" se invalidom tudi sicer obeta poslabšanje socialnega stanja glede na uveljavitev nove sistemske socialne zakonodaje, radikalno zmanjšanje dosedanjih javnih finančnih sredstev za invalide v FIHO, zaradi česar smo invalidi prisiljeni zbirati referendumsko podporo državljanov.

Slovenski invalidi se zavedamo, da delimo usodo z vsemi slovenskimi državljani, a ni nobene racionalne utemeljitve, zakaj bi prav invalidi bili tista marginalna družbena socialna skupina, ki mora prevzemati najhujša bremena izhoda iz krize.

Zato upravičeno izražamo pričakovanje, da bo nova slovenska vlada že načeloma zopet obnovila pozitivno invalidsko politiko in tako ponovno vzpostavila prijazen družbeni odnos do invalidov.

Državni zbor RS pa naj takoj po konstituiranju med delovnimi telesi obnovi Komisijo za vprašanja invalidov, ki je bila v slovenskem parlamentu pluralno sestavljena iz predstavnikov vseh parlamentarnih političnih strank in je v prvem obdobju samostojne slovenske države izjemno veliko prispevala h kvalitetnemu urejanju invalidskega varstva v naši državi.

Vsem invalidkam in invalidom ter ljudem dobre volje, ki jim je mar za kvalitetno življenje invalidov, voščimo ob njihovemu – Mednarodnemu dnevu invalidov!

Predsednik: Boris Šuštaršič

Glavni tajnik: Štefan Kušar 

 

Poslanica v obliki PDF