Občina po meri invalidov

Občina po meri invalidov: Občina Slovenj Gradec

OBRAZLOŽITEV PODELITVE LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

ZA LETO 2008 MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Slovenj Gradec, 4.12.2008

Občina po meri invalidov: Občina Zagorje ob Savi

OBRAZLOŽITEV PODELITVE LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

ZA LETO 2008 OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Zagorje ob Savi, 8.12.2008

Občina po meri invalidov: Občina Radlje ob Dravi

OBRAZLOŽITEV OB PODELITVI LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV«

OBČINI RADLJE OB DRAVI

RADLJE OB DRAVI, 4. DECEMBER 2007

Občina po meri invalidov: Občina Radovljica

UTEMELJITEV:

Projektni svet ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' je že v letu 2004 obravnaval predlog Društva invalidov občin Radovljica Bled, da se uvrsti Občina Radovljica med kandidatke za pridobitev častnega priznanja ZDIS – listine ''Občina po meri invalidov''.

Po skrbni obravnavi v projektnem svetu in z nekaterimi dopolnitvami predloga, je predlagal upravnemu odbori ZDIS, da jo uvrsti med kandidatke za leto 2005, ker je izpolnjevala osnovne pogoje razpisa in Pravilnika ZDIS o podelitvi listine.

Občina po meri invalidov: Mestna občina Velenje

Utemeljitev sklepa o podelitvi listine

»OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2004

 

Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov

Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov na 48. seji dne 20. decembra 1993 (Resolucija 48/96).

PREDGOVOR

Zgodovinsko ozadje in trenutne potrebe

1.Invalidi so v vseh delih sveta in na vseh ravneh v vsaki družbi. Število invalidov na svetu je veliko in še narašča.

Občina po meri invalidov - opomnik za pripravo analize stanja

Opomnik za pripravo analize stanja in pripravo občinskega akcijskega načrta

  • KAKO na nivoju občine kandidatke poteka osveščanje o invalidih, njihovih posebnih potrebah, pravicah in zmožnostih?
  • KAKO občina kandidatka skrbi za zdravje , kar pomeni preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje posledic bolezni, okvar in invalidnosti? ALI so posebne skrbi deležni otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ter invalidi?

Pravilnik o pridobitvi listine "Občina po meri invalidov"

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji 14. seji dne 22.10.2008 (dopolnitve na 1. izredni seji dne 10.11.2008, 21. seji dne 14.12.2009, korespondenčni seji dne 12.11.2010 in 23. seji dne 7.11.2013 sprejel

PRAVILNIK o pridobitvi listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

 

1. člen

Obisk članov projektnega sveta ZDIS za projekt ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' na občini Zreče

V sejni sobi Občini Zreče so se dne 15.10.2010 s člani Sveta za invalide Občine Zreče sestali člani projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt ''Občina po meri invalidov''. Vse prisotne je na začetku pozdravil župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik. Sledilo je poročilo, ki ga je predstavila koordinatorka projekta Občine Zreče Katjuša Črešnar.

Iz poročila so bili razvidni realizirani ukrepi, za katere so poskrbeli na Občini Zreče. Po poročanju je spregovorila še predsednica projektnega sveta ZDIS-a, profesorica sociologije, Zora Tomič in povedala, da je z dosedanjim potekom dela zadovoljna.

Občina po meri invalidov: Občina Trbovlje

UTEMELJITEV:

Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt ''Občina po meri invalidov'' je na svoji seji dne 12.4.2005 obravnaval predlog Društva invalidov Trbovlje, da se uvrsti Občina Trbovlje med kandidatke za pridobitev častnega priznanja ZDIS – listine ''Občina po meri invalidov''.

Razpečuj vsebino