Ljubljana

Občina po meri invalidov: Občina Mestna občina Ljubljana

OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV «

MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Razpečuj vsebino