Občina po meri invalidov

Svečana podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2011 občini Slovenske Konjice

SVEČANA PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2011 OBČINI SLOVENSKE KONJICE, 2.12.2011 OB 17. URI V KULTURNEM DOMU V SLOVENSKIH KONJICAH, MESTNI TRG 4:

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je na svoji 9. seji dne 28.10.2011 sprejel sklep, da se

Občini Slovenske Konjice PODELI listina ''Občina po meri invalidov'' za leto 2011.

Obrazložitev:

Povezani dokumenti

Spodaj so navedeni ostali dokumenti, ki se nanašajo na projekt "Občina po meri invalidov":

Obisk članov projektnega sveta ZDIS za projekt 'Občina po meri invalidov'

Člani projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' so se dne 31.5.2011 v prostorih Mestne občine Ptuj sestali s člani Sveta za invalide Mestne občine Ptuj, ki je kandidatka za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2011.

ODI Dravinjske doline: Dogovor o vključitvi občine Slovenske Konjice v projekt ''Občina po meri invalidov'' za leto 2011

25. marca 2011 sta ZDIS in občina Slovenske Konjice podpisala dogovor o vključitvi občine v projekt za pridobitev listine bčina po meri invalidov'' za leto 2011.

Več slik si lahko ogledate na galeriji ODI Dravinjske doline

Govor predsednika Draga Novaka pri novici ''Podelitev listine ''Občina po meri invalidov'' občini Zreče

V veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko ob tej slovesni priložnosti pozdravim v imenu največje invalidske organizacije v Sloveniji - Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je nosilka projekta »Občina po meri invalidov«.

Najprej iskrene čestitke vsem vam, ki ste bili aktivno vključeni v projekt »Občina po meri invalidov« in vsem, ki živite v Zrečah, za dosežke in za odgovornost, ki jo prevzemate pri ustvarjanju enakih možnosti, socialnega vključevanja in nediskriminacije invalidov.

Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 mestni občini Maribor

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
MESTNI OBČINI MARIBOR


Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino “OBČINA PO MERI INVALIDOV” za leto 2010 Mestni občini Maribor.

Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 občini Zreče

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
OBČINI ZREČE

Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino "OBČINA PO MERI INVALIDOV" za leto 2010 občini ZREČE.

Občina po meri invalidov: Občina Mestna občina Ljubljana

OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV «

MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Občina po meri invalidov: Občina Rogaška Slatina

OBRAZLOŽITEV PODELITVE LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

ZA LETO 2008 OBČINI ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 3.12.2008

Razpečuj vsebino