Podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2015

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in  za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. 

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2015 prejmejo:

-      občina Črna na Koroškem

-      občina Kočevje

-      občina Laško

-      občina Renče-Vogrsko

-      občina Vitanje

-      občina Vojnik

 

V občinah, prejemnicah listine »Občina po meri invalidov« za leto 2015:

1. je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;

2. se je okrepila vloga in odgovornost župana/županje, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;

3.    so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti  za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;

4.    je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;

5.    poročila o izvajanju akcijskega načrta za leto 2015 izražajo, da se občine odgovorno odzivajo in uresničujejo interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

 

Slovesne podelitve listin: 

-      občina Renče-Vogrsko; 1.12.2015 ob 17.30 uri, Kulturni dom Bukovica, Bukovica 43

-      občina Črna na Koroškem; 2.12.2015 ob 16. uri, Kulturni dom Črna na Koroškem, Center 153

-      občina Kočevje; 8.12.2015 ob 16. uri, Šeškov dom, Prešernova ulica 11

-      občina Laško; 9.12.2015 ob 16. uri, Thermana Laško

-      občina Vitanje; 10.12.2015 ob 16. uri, Vitanjska kulturna dvorana v KSEVT, Na vasi 18

-      občina Vojnik; 15.12.2015 ob 18. uri, OŠ Frankolovo, Frankolovo 11

 

Vljudno vabljeni!