Govor predsednika Draga Novaka pri novici ''Podelitev listine ''Občina po meri invalidov'' občini Zreče

V veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko ob tej slovesni priložnosti pozdravim v imenu največje invalidske organizacije v Sloveniji - Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je nosilka projekta »Občina po meri invalidov«.

Najprej iskrene čestitke vsem vam, ki ste bili aktivno vključeni v projekt »Občina po meri invalidov« in vsem, ki živite v Zrečah, za dosežke in za odgovornost, ki jo prevzemate pri ustvarjanju enakih možnosti, socialnega vključevanja in nediskriminacije invalidov.

Zveza delovnih invalidov Slovenije letos že osmo leto, ob Mednarodnem dnevu invalidov, podeljuje listino »OBČINA PO MERI INVALIDOV«.

Ta inovativni projekt je nastal iz prakse delovanja in sodelovanja društev invalidov z lokalnimi skupnostmi – občinami.

Kar se stori v imenu invalidnosti danes, bo jutri pomembno za vse.

In prav tako razmišljanje, ki ste ga skozi ves čas svojega delovanja neprestano plemenitili, je vodilo za bodočnost.

Invalidi želimo živeti v družbi, ki bo vključevala vse ljudi, ne glede na razlike med nami. Pri tem najbolj mislimo na lokalno skupnost, to je okolje, v katerem živimo, kjer zadovoljujemo svoje osnovne potrebe in prostor, kjer se pletejo medčloveške vezi. V njej se kot občani soočamo z našimi stiskami in težavami.

Projekt «OBČINA PO MERI INVALIDOV« vidimo kot dobro podlago za uveljavljanje Konvencije OZN o pravicah invalidov, saj terja našo skupno odgovornost, da se vključimo v njegovo izvajanje.

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije projekt ''Občina po meri invalidov'' razvija v prepričanju, da ta projekt preide v »GIBANJE ZA VEČJO KVALITETO SKUPNEGA ŽIVLJENJA IN SOCIALNO VKLJUČENOST VSEH OBČANOV V LOKALNI SKUPNOSTI«, kjer bomo presegli mnenje, da gre le za interes invalidov; kjer bomo ustvarjali pozitivno družbeno klimo za socialno vključevanje vseh občanov; kjer bomo skušali doseči večjo kvaliteto skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalstva in njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti.

Spoštovani!

Čestitam vam ob pridobitvi listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV».

Vsem invalidkam in invalidom ter ljudem dobre volje, ki jim je mar za kvalitetno življenje invalidov, pa voščim ob njihovemu - Mednarodnemu dnevu invalidov!

 

Drago Novak, predsednik ZDIS

Zreče, 3. december 2010