ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

Priprava koledarja za športna tekmovanja - četrti posvet

Četrti posvet predsednikov DI in referentov za šport za pripravo koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2023 je bil izveden na Vrhniki, v organizaciji DI Vrhnika. Posveta so se udeležili predstavniki DI iz 16 DI.

Priprava koledarja za športna tekmovanja - tretji posvet

Tretji posvet predsednikov DI in referentov za šport za pripravo koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2023 je bil izveden v Kranju, v organizaciji MDI Kranj. Posveta so se udeležili predstavniki DI iz 11 DI.

Aktivnosti DI KOO Gorenjske

KOO Gorenjske je na svoji redni seji obravnavala tekoče zadeve v DI KOO Gorenjske in volitve v organe ZDIS za mandatno obdobje 2022-2026.
Povabili so vse tri kandidate za predsednika ZDIS, da jim predstavijo svoj program delovanja in razvoja ZDIS.
Kandidati za predsednika ZDIS so se predstavili vsak posamezno po naslednjem vrstnem redu:
Zdenka ORNIK
Ivan KOSTREVC
Peter BRŠEK

Priprava koledarja za športna tekmovanja - prvi posvet

Prvi posvet predsednikov DI in referentov za šport za pripravo koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2023 je bil izveden v Topolšici, v organizaciji MDI Šaleške doline. Posveta so se udeležili predstavniki DI iz 23 DI.

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov, Zdravilišče Radenci, 9.-11.9.2022

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov.

Prvi dan so udeleženci poslušali dve predavanji, na razpolago je bila tudi pravna pomoč, popoldne pa še kulturna predstava. Cel drugi dan so bili udeleženci razporejeni v delavnice, skupaj smo si ogledali tudi tekmi naših košarkarjev in odbojkarjev, zadnji dan pa je sledilo še eno predavanje.

24. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE, MUTA, 14.5.2022

Izvedli smo  24. pevsko  revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije in sicer v sodelovanju z Društvom invalidov Muta, tudi letos  v prilagojeni obliki, brez gledalcev in skupnega druženja pred in po reviji.  DI Muta  je bilo soorganizator revije že drugič, prvič že leta 2005.

Nadzor v DI Ilirska Bistrica

Na nadzoru so bili prisotni: Jožica Žibert, predsednica; Zvone Gombač, predsednik NO; Irena Bubnič, podpredsednica; Lilijana Samsa, tajnica.

Razpečuj vsebino