ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

9.-16.10.2021: Program psihosocialne rehabilitacije, Bioterme Mala Nedelja

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v letošnjem letu že za tretjo skupino udeležencev organizirala 7-dnevni posebni socialni program psihosocialne rehabilitacije z bogatim programom strokovnih predavanj, pravne pomoči in socialne rehabilitacije.

28.09.2021 – Drugi obisk projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' v Občini Štore

Projektni svet ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' je opravil drugi obisk v Občini Štore – kandidatki za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2021, kjer je bil obravnavan osnutek poročila o realizaciji akcijskega načrta Občine Štore za leto 2021.

30.09.2021 - 4. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Rogaška Slatina

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Rogaški Slatini v organizaciji ODI Zgornje Posotelje so bila naslednja društva: Zgornje Posotelje - Rogaška Slatina, Zgornjesavinjsko Mozirje,  Šentjur, Šaleške doline, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Ptuj, Ormož, Muta, Murska Sobota, Maribor, Ljutomer, Lenart, Laško, Dravograd, Drava, Radlje ob Dravi,  Črešnjevec, Celje, koncesionar DI Vrhnika - g.

29.09.2021 – 3. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Lesce

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Lescah v organizaciji MDDI Radovljica so bila naslednja društva: Radovljica, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kranjska Gora, Domžale, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste-Polje, koncesionar DI Vrhnika - g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

28.09.2021 – 2. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Portorož

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Portorožu v organizaciji DIO Piran so bila naslednja društva: Ajdovščina – Vipava, Idrija – Cerkno, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika, Žiri; koncesionar DI Vrhnika in g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS; predstavnik ZŠIS – SPK g. Žiga Kobaševič in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

27.09.2021 – 1. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Dragatuš

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Dragatušu v organizaciji DI Črnomelj so bila naslednja društva: Brežice, Črnomelj, Hrastnik, Krško, Litija – Šmartno pri Litiji, Metlika, Novo Mesto, Radeče, Ribnica, Rimske Toplice, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi in Vrhnika; koncesionar DI Vrhnika in g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

21.09.2021; Usposabljanje za nove predsednike DI

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani izvedla usposabljanje za nove predsednike DI, ki so se ga udeležili predstavniki: MDI Šaleške doline; DI Tržič; DIO Piran; DI Muta; DI Laško; DI Izola; MDI Novo Mesto; MDDI Maribor; MDI Idrija-Cerkno.

Seznanili smo jih z delovanjem ZDIS in DI, ter vlogo predsednika DI in načinom delovanja DI v skladu z zakonodajo. Usposabljanje sta vodila Drago Novak, predsednik ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.  

16.09.2021; Usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani, po sklepu UO ZDIS, izvedla usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019.

Usposabljanja so se udeležili: MDI Šaleške doline; MDI Škofja Loka; DI Zagorje ob Savi in DI Mežiške doline.

Teme usposabljanja, ki sta ga vodila Drago Novak, predsednik in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka:

15.09.2021 Informativni sestanek za zainteresirana DI – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu ''Občina po meri invalidov'' za leto 2022

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani izvedla informativni sestanek za zainteresirana DI – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu ''Občina po meri invalidov'' za leto 2022.

Sestanka, ki so ga vodili člani projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'', sta se udeležila predstavnik MDI Kranj in predstavnica Mestne občine Kranj in predstavnici Občine Polzela.

Razpečuj vsebino