ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 1¸0.-11.3.2017 izvedla letošnje prvo usposabljanje za aktivno življenje in delo - za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov.

Delavnica »Izdelovanje nakita iz različnih materialov«, Radenci 17.02.-24.02.2017

Delavnice se je udeležilo sedem udeleženk iz različnih predelov Slovenije. Vzdušje v delavnici je bilo sproščeno in veselo, saj je ta potekala v pustnem času.

Delo v delavnici je potekalo po zastavljenem programu mentorice Barbare. Za izdelovanje nakita so uporabile različne tehnike: fimo masa, servietna tehnika, alkoholna tehnika, tehnika s smolo ter tehnika s kristalčki. Prikazana jim je bila tudi tatting tehnika. 

Delavnica »Izdelki iz reciklažnega materiala«, Simonov zaliv - Izola 17.02.-24.02.2017

Delavnice reciklaže se je udeležilo osem udeleženk, ki so bivale v apartmajih ZDIS-a v Simonovem zalivu in tri zunanje udeleženke iz društev Izola, Koper in Piran. Dobivale smo se vsak dan zjutraj in ustvarjale izdelke iz odpadle embalaže v različnih tehnikah. Tako smo izdelale svečnike v čipki, amfore, steklenice v mavčni oblogi s servietno tehniko, vaze in posodice za svinčnike iz tetrapak embalaže, cvetje iz reklamnih letakov, cvetje in nakit iz plastičnih steklenic, doze v čipki in še veliko drugih uporabnih in zanimivih stvari.

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI"

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" je bilo namenjeno predsednikom DI, ki so v preteklem letu imeli interni nadzor in novim predsednikom v DI. V prvem delu so se seznanili s pravnimi podlagami za delovanje, definicijo kaj so posebni socialni programi, z vsebino posebnih socialnih programov na lokalni ravni in napotki ob izvedbi ZČ in pripravi poročil.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Mentorji posebnega socialnega programa "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov" so se srečali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Izmenjali so si izkušnje, podali predloge za lažje izvajanje delavnic in med drugim predstavili tudi nekaj svojih izdelkov. Štiri mentorice se bodo v letošnjem letu v tej vlogi znašle prvič.
Žal so slabe vremenske razmere botrovale temu, da se srečanja niso mogli udeležiti vsi mentorji.

Poročilo predsednika ZDIS - december 2016

01.12.2016 – 56. seja UO Fiesa; ZDIS; Sprejem pri predsedniku RS g. Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu in predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju

Seje sva se udeležila s članico UO Fiese Zdenka Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 55. seje UO Fiesa smo potrdili.
Pod točko 2 smo se dogovorili za najemno pogodbo za hotel Fiesa.
Pod točko 3 smo se dogovorili, da bomo naslednjo sejo imeli 13.12.2016 in se dogovorili za investicije v hotel Fiesa.

Srečanje predsednikov DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov in vodjev aktivov

ZAKLJUČKI

1. Poudarjamo, da je potrebna pravilna uporaba termina »aktiv delovnih invalidov«, ki je vezana na določene vsebine.

2. Vse institucije, ki izobražujejo strokovnjake za delo z invalidi, naj v svoje programe vključijo tudi vsebine, ki zadevajo značilnosti in potrebe delovnih invalidov ter potrebne kompetence strokovnjakov za to delo.

Poročilo predsednika ZDIS - november 2016

03.11.2016 – Seja KOO Podravske regije

Prisotni: MDI Ormož, MDI Ptuj, MDI Lenart, DI Maribor, DI Črešnjevec, DI Slovenska Bistrica, DI Majšperk-Kidričevo.
ZDIS: Drago Novak – predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.

Na dnevnem redu so imeli:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o izvajanju programov v Javnem interesu za MDDSZEM za leto 2015
4. Razprava o odnosih v delovanju društev
5. Razno

Poročilo predsednika ZDIS - oktober 2016

04.10.2016 – 3. seja KOO Dolensko Belokranjske regije

Prisotni: MDI Novo Mesto, DI Črnomelj, DI Grosuplje, DI Trebnje, DI Kočevje, DI Metlika, DI Ribnica .
ZDIS: Drago Novak – predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.
Odsotni: DI Trebnje.

Na dnevnem redu so imeli:

1. Pregled sklepčnosti

2. Usposabljanje ZDIS za razpis FIHO za leto 2017

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje KOO

4. Bela knjiga (pripombe in pobude)

"PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJA" TERME VIVAT, MORAVSKE TOPLICE 20.-27. november 2016

Od 20. do 27. novembra 2016 je v Termah Vivat, Moravske Toplice potekal posebni program "Psihosocialna rehabilitacija", katerega so se udeležili invalidi iz različnih društev iz vse Slovenije. Program je vseboval raznovrstna predavanja in delavnice ter individualno pravno svetovanje. Vsakodnevno je bilo poskrbljeno tudi za telesno aktivnost in zdravje invalidov ter prijetno druženje.

 

Razpečuj vsebino