ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

Seja Komisije za priznanja

Komisija za priznanja je v skladu s pravilnikom obravnavala predloge DI za priznanja ZDIS.

Predloge so posredovala DI, ki imajo okroglo obletnico svojega delovanja v obdobju od maja do septembra 2023.

Avtor fotografije: ZDIS

Individualni razgovori s predsednikom ZDIS

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je pričel z individualnimi razgovori z DI kot je obljubil v svoji kandidaturi za predsednika ZDIS. Prvo se je prijavilo DI Grosuplje, na razgovor je prišla Anica PERME, predsednica.

Avtor fotografije: ZDIS

Skupščina Zveze ŠIS - SPK

Skupščina Zveze ŠIS – SPK sta se v imenu ZDIS udeležila Ciril PODBREGAR in Janez ZELNIK, ki je bil tudi član delovnega predsedstva. Seja je potekala po predlaganem dnevnem redu, sprejeta so bila vsa poročila in plan za letošnje leto.

Fotografije: Janez Zelnik

Sestanek ZDIS - MDDSZEM

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je na sestanku mag. Andrejki ZNOJ, direktorici Direktorata za invalide pri MDDSZEM predstavil predloge ZDIS za spremembe pokojninske in invalidske zakonodaje ter teme, katere je ZDIS predlagala za razgovor v fokalni skupini pri predsedniku Vlade RS dr. Robertu Golobu.
Avtor
fotografije: ZDIS

Posvet NSIOS

Posvet NSIOS z naslovom »Spoznajmo se med seboj« je bil namenjen predstavitvam invalidskih organizacij. Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila delovanje ZDIS in DI ter posebne socialne programe, ki jih ZDIS izvaja. V nadaljevanju so udeleženci posveta čas namenili nujno potrebni razpravi o aktualnih vsebinah, predvsem v luči sprememb zakonodaje, ki vpliva tudi na življenje invalidov in sprejeli besedilo osnutka Bohinjske deklaracije.

Slavnostni koncert ob 75.obletnici Policijskega orkestra

ZDIS se je na povabilo organizatorja udeležila slavnostnega koncerta ob 75.obletnici Policijskega orkestra.
Pozdravni govor sta imela generalni direktor policije Senad Jušić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je z mag. Robertom FERENCEM, z do nedavnim namestnikom direktorja Policije, spregovoril o sodelovanju med Policijo in ZDIS ter DI.

Besedilo in fotografije: ZDIS

Zbor članic NSIOS

 

V četrtek, 23. marca 2023 je potekala seja Zbora članic NSIOS v letu 2023. Zbora članic so se udeležile vse članice NSIOS.

Na seji se je vsem prisotnim predstavil novi predsednik Zveze delovnih invalidov, Peter BRŠEK.

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS na prvi službeni aktivnosti

Peter BRŠEK, novoizvoljeni predsednik ZDIS je svoje obveznosti pričel takoj naslednji dan po izvolitvi, z udeležbo na volilnem zboru članov MDI Žalec. Zahvalil se je gospodu Marijanu Turičniku za  opravljeno delo in vodenje društva po smrti predsednika gospoda Janeza Megliča ter čestital novoizvoljeni predsednici Nataši PRIVOŠNIK.

Razpečuj vsebino