ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

9.-16.10.2021: Program psihosocialne rehabilitacije, Bioterme Mala Nedelja

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v letošnjem letu že za tretjo skupino udeležencev organizirala 7-dnevni posebni socialni program psihosocialne rehabilitacije z bogatim programom strokovnih predavanj, pravne pomoči in socialne rehabilitacije.

28.09.2021 – Drugi obisk projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' v Občini Štore

Projektni svet ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' je opravil drugi obisk v Občini Štore – kandidatki za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2021, kjer je bil obravnavan osnutek poročila o realizaciji akcijskega načrta Občine Štore za leto 2021.

30.09.2021 - 4. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Rogaška Slatina

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Rogaški Slatini v organizaciji ODI Zgornje Posotelje so bila naslednja društva: Zgornje Posotelje - Rogaška Slatina, Zgornjesavinjsko Mozirje,  Šentjur, Šaleške doline, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Ptuj, Ormož, Muta, Murska Sobota, Maribor, Ljutomer, Lenart, Laško, Dravograd, Drava, Radlje ob Dravi,  Črešnjevec, Celje, koncesionar DI Vrhnika - g.

29.09.2021 – 3. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Lesce

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Lescah v organizaciji MDDI Radovljica so bila naslednja društva: Radovljica, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kranjska Gora, Domžale, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste-Polje, koncesionar DI Vrhnika - g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

28.09.2021 – 2. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Portorož

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Portorožu v organizaciji DIO Piran so bila naslednja društva: Ajdovščina – Vipava, Idrija – Cerkno, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika, Žiri; koncesionar DI Vrhnika in g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS; predstavnik ZŠIS – SPK g. Žiga Kobaševič in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

Razpečuj vsebino