ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

Aktivi

Vsakoletno srečanje predsednikov in vodij aktivov ZDIS se je pričelo s predavanjem Sanje Jablanović: Pregled aktualnih pravic za delovne invalide.

Sestanek mentorjev delavnic ZDIS

Na ZDIS so se sestali mentorji, ki bodo v letu 2024 izvajali delavnice v okviru PSP »Dnevni centri, klubi« na državni ravni v Radencih in Izoli.

Peter Bršek, predsednik ZDIS in Romana Vidrih, strokovna delavka ZDIS sta na sestanku predstavila namen, cilje in način izvajanja delavnic. Mentorji pa so predstavili svoj program, ki so ga pripravili za udeležence. Med seboj so si izmenjali tudi izkušnje iz preteklih delavnic in pokazali izdelke, ki jih delajo.

 

Obisk predsednika ZDIS na FIHO

Peter Bršek, predsednik ZDIS je na začetku leta obiskal FIHO in se Borutu Severju, direktorju FIHO zahvalil za sodelovanje in izredno finančno pomoč za naše invalide, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah. Pogovarjala sta se tudi o sofinanciranju FIHO v letu 2024 in pripravi poročil za FIHO za leto 2023.

 

Na sestanku sta bili prisotni tudi Breda Oman, generalna sekretarka FIHO in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

Božično novoletni koncert policijskega orkestra

ZDIS se je odzvala na povabilo na božično novoletni koncert policijskega orkestra. Z njimi je zapela tudi Raiven, s plesom pa nas je razveselil plesni par.
 

Fotografije: ZDIS

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Invalidi, ki prostovoljno delajo na DI so se v velikem številu udeležili zadnjega usposabljanja ZDIS v letošnjem letu. Teme so bile zanimive in uporabne za vsakodnevno življenje in delo z ljudmi: Pravice v zvezi z dedovanjem; Komunikacija in odnosi. Poleg tega pa so DI iz 9 KOO pripravila razstavo izdelkov svojih članov na temo »Zimska pravljica«. Čudoviti izdelki in inovativne ideje invalidov so pričarale nepozabno popoldne udeležencem usposabljanja za aktivno življenje in delo.

Seja Komisije za aktive

Člani komisije: Srečko Matkovič, Vladimir Postružin in Sanja Jablanović so na prvi seji zastavili smele cilje na področju še aktivnih invalidov: predstavitev delovanja Komisije za aktive na usposabljanju ZDIS, zloženka o brezplačni pravni pomoči, vzpodbujanje povezovanja sodelovanja med DI in enotami ZRSZ, vzpodbujati DI da v okviru svojega programa izvajajo izobraževanje s področjadelovnopravne zakonodaje.
 

Fotografija: ZDIS

Seja Komisije za informiranje

Člani komisije so za publikacijo ZDIS izbrali izdelke učencev in dijakov, ki so sodelovali v Pedagoški akciji 2023.

Fotografija: ZDIS

Seja Častnega razsodišča ZDIS

Častno razsodišče ZDIS se je sestalo na svoji prvi seji. Prisotni so bili vsi člani. Janez Sedušak, predsednik ČR ZDIS je povzel katere kršitve obravnava ČR ZDIS in kdo lahko da pobudo oz. zahtevo za obravnavo na ČR ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS je povedal, da mu 30.člen Statuta ZDIS omogoča, da daje pobudo za sklic seje ČR; da sestavo in naloge ČR ZDIS določata 32. in 33.

Razpečuj vsebino