ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

Usposabljanje na ZDIS

Prisotni so bili predstavniki iz DI: Dornberk, Dravinjske doline, Dravograd, Gornja Radgona, Kočevje, Koper, Krško, Lendava, Ljutomer, Logatec, Ljubljana - Šiška, Majšperk in Kidričevo, Mežiške doline, Ormož, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Šaleške doline, Trbovlje, Trebnje.

Sestanek DI, ki imajo aktiv

Izmenjali smo si primere dobre prakse na tem področju: MDIO Litija in Šmartno pri Litiji, predstavila Tina Cirar in Miro Vidic; MDI Šaleške doline, predstavil Drago Kolar; DI Ljubljana – Vič – Rudnik, predstavila Ljudmila Vöröš. Pogovor je potekal o viziji nadaljnjega delovanja in razvoja aktivov delovnih invalidov v Zvezi delovnih invalidov Slovenije, sprejeti so bili naslednji ZAKLJUČKI:

Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI

Usposabljanje predstavnikov DI za ustanavljanje in delovanje pododborov sta izvedla Drago Novak, predsednik ZDIS in Stanislava Tamše, predsednica DI Slovenj Gradec, ki je predstavila primer dobre prakse delovanja v društvu invalidov Slovenj Gradec.

Srečanje mentorjev delavnic 2018

V torek, 16.01.2018 je v prostorih ZDIS poteklo srečanje mentorjev, ki bodo vodili delavnice posebnega socialnega programa »Socialno vključevanje invalidov – delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov« letu 2018. Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika Draga Novaka in sekretarke mag. Tanje Hočevar, jim je bil predstavljen potek dela v delavnicah v Simonovem zalivu Izola in Radencih. Sledila je kratka samopredstavitev mentorjev, njihovega programa dela v delavnicah in izdelkov.  

Delavnica »Izdelovanje vizitk z različnimi tehnikami«, Radenci 10.11. – 17.11.2017

Udeleženke iz različnih društev smo se zbrale v Radencih. Skupina je bila zelo delavna in ustvarjalna.

Izdelale smo vizitke z distressi, žigi in snegom, s tresočki, vizitke v tehniki papirčkanja z novoletnimi motivi ter vizitke v škatli presenečenja in knjigi. Prikazano jim je bilo tudi izdelovanje koledarjev z žepkom za voščilo in kazalke za knjigo v etuiju z žepki za voščilo. Ker so udeleženke hotele pridobiti čim več znanja in osvojiti vse tehnike, smo velikokrat delale tudi v popoldanskem in večernem času.

Delavnica »Izdelovanje novoletnih okraskov«, Radenci 17.11. – 24.11.2017

Delavnica je potekala v “Domu zdravja ZDIS” v Radencih od 17.11. do 24.11.2017. Udeležilo se jo je devet udeleženk iz različnih DI po Sloveniji, osem rednih ter ena zunanja.
Delo je potekalo v dobrem vzdušju z veliko delovne vneme. Udeleženke so bile nad delom zelo navdušene, tako da so naredile več, kot je bilo predvideno po prvotnem programu mentorice.

»SLIKARSKA DELAVNICA«, RADENCI 13.10. – 20.10.2017

V delavnici sem imela 6 udeležencev. Vsi so vsak na svoj način sodelovali v izvajanju mojega programa in bili zelo dovzetni za učenje.

Delavnico sem izvajala po vašem programu, prvi dan spoznavanje, druženje in kopanje ter namestitev v sobe.

1.    Delovni dan delavnice: Ob 7 uri vstajanje in zajtrk. Ob 8 ure do 12 ure slikanje z vmesno pavzo za razgibavanje in kavo.

DI iz KOO Zasavje - Posavje; FIHO plan za leto 2018

DI iz KOO Zasavje - Posavje so današnji petek preživela v poslovnih prostorih ZDIS, kjer so uspešno izpolnili prijavo za plan za leto 2018 v spletni aplikaciji FIHO.

15.-16.9.2017: Usposabljanje za aktivno življenje in delo; Zdravilišče Radenci

V Radencih je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje že tretje
Usposabljanje za brezposelne in zaposlene invalide ter aktive delovnih
invalidov.
Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje, popoldne pa so
sodelovali v štirih delavnicah. Na razpolago je bila tudi brezplačna pravna
pomoč.
Drugi dan je sledilo še eno predavanje. Vse predstavljene teme so bile kot
vedno zelo aktualne in udeleženci zelo zadovoljni.

Usposabljanje novih predsednikov DI - članov ZDIS

ZDIS je organizirala usposabljanje za nove predsednike DI - članov ZDIS z
naslovom: »OPOLNOMOČENJE INVALIDOV ZA NOSILCE AKTIVNOSTI NA DRUŠTVU INVALIDOV«.
Teme usposabljanja so bile:
* Predstavitev Zveze delovnih invalidov Slovenije
* Vrednote ZDIS; pravne podlage: društvo invalidov, invalidska organizacija, javni interes, organi in delovna telesa
* Posebni socialni programi (na državni ravni, na lokalni ravni)
* Finančno materialno poslovanje v DI

Razpečuj vsebino