ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

Delavnica »Kaligrafija«, Simonov zaliv Izola 24.02.-03.03.2017

Delavnica je potekala v prijetnem vzdušju osmih udeležencev, sedem rednih in ene zunanje. Na delavnici smo v šestih dneh spoznali pisavo gotico teksturo (male in velike črke, števila in ločila).

Tečaj je potekal v dopoldanskem času in sicer dnevno od 8:00 do 12:45 ure, kar je bilo povsem ustrezno, saj so bile za popoldansko delo oči preveč utrujene. Udeleženci so se seznanili z držo peresa, višino črk glede na širino peresa ter ostalimi zakonitostmi gotice teksture.

Delavnica »obrezovanje drevja«, Radenci, 03.03.-10.03.2017

V petek, 3. marca smo se vsi udeleženci delavnice zbrali ob 11:30 uri. Čas do kosila smo izkoristili za medsebojno spoznavanje, predstavitev in namestitev.  Po kosilu smo izkoristili čas za kopanje.

Naslednji dan dopoldan je sledila kratka razlaga o pomenu in namenu obrezovanja, nato je sledil še praktični prikaz z razlago ter sprotnimi vprašanji udeležencev. Tudi ta dan ni manjkalo kosilo in kopanje.

Nedeljo smo izkoristili za individualne sprehode po Radencih ter bližnji okolici.

Delavnica »pletenje« - Radenci, 24.02.-03.03.2017

Delavnice se je udeležilo pet udeleženk iz različnih društev. Delavnica je potekala po zastavljenem programu in zaradi manjšega števila udeleženk še z večjo intenzivnostjo. Udeleženke so bile pozitivno motivirane za pletenje. Spletle smo  nogavice, kape in celo brezrokavnik. Vzdušje v delavnici smo si popestrile z jogo smeha, nekatere udeleženke pa še s krajšimi sprehodi ter kopanjem.

Mentorica delavnice: Ivanka Petučnik

Delavnica »Filcanje in polstenje volne«, Radenci, 10.03.-17.03.2017

Delavnice se je udeležilo šest udeleženk. Bivale smo v hiši "DOM ZDRAVJA ZDIS" v Radencih.

Izdelale smo podstavek, milo v volneni srajčki, grelnike za jajčka, polsten jajček, polstenje šala, ovčke, pajke, steklenica v volneni srajčki, obesek za ključe, broške in prstan iz filca, polstile torbice, verižice iz polstenih kroglic in prikaz izdelave polstene broške v štirih plasteh. Vse so bile zelo zadovoljne in vesele.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 1¸0.-11.3.2017 izvedla letošnje prvo usposabljanje za aktivno življenje in delo - za zaposlene in brezposelne invalide in aktive delovnih invalidov.

Delavnica »Izdelovanje nakita iz različnih materialov«, Radenci 17.02.-24.02.2017

Delavnice se je udeležilo sedem udeleženk iz različnih predelov Slovenije. Vzdušje v delavnici je bilo sproščeno in veselo, saj je ta potekala v pustnem času.

Delo v delavnici je potekalo po zastavljenem programu mentorice Barbare. Za izdelovanje nakita so uporabile različne tehnike: fimo masa, servietna tehnika, alkoholna tehnika, tehnika s smolo ter tehnika s kristalčki. Prikazana jim je bila tudi tatting tehnika. 

Delavnica »Izdelki iz reciklažnega materiala«, Simonov zaliv - Izola 17.02.-24.02.2017

Delavnice reciklaže se je udeležilo osem udeleženk, ki so bivale v apartmajih ZDIS-a v Simonovem zalivu in tri zunanje udeleženke iz društev Izola, Koper in Piran. Dobivale smo se vsak dan zjutraj in ustvarjale izdelke iz odpadle embalaže v različnih tehnikah. Tako smo izdelale svečnike v čipki, amfore, steklenice v mavčni oblogi s servietno tehniko, vaze in posodice za svinčnike iz tetrapak embalaže, cvetje iz reklamnih letakov, cvetje in nakit iz plastičnih steklenic, doze v čipki in še veliko drugih uporabnih in zanimivih stvari.

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI"

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" je bilo namenjeno predsednikom DI, ki so v preteklem letu imeli interni nadzor in novim predsednikom v DI. V prvem delu so se seznanili s pravnimi podlagami za delovanje, definicijo kaj so posebni socialni programi, z vsebino posebnih socialnih programov na lokalni ravni in napotki ob izvedbi ZČ in pripravi poročil.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Mentorji posebnega socialnega programa "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov" so se srečali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Izmenjali so si izkušnje, podali predloge za lažje izvajanje delavnic in med drugim predstavili tudi nekaj svojih izdelkov. Štiri mentorice se bodo v letošnjem letu v tej vlogi znašle prvič.
Žal so slabe vremenske razmere botrovale temu, da se srečanja niso mogli udeležiti vsi mentorji.

Poročilo predsednika ZDIS - december 2016

01.12.2016 – 56. seja UO Fiesa; ZDIS; Sprejem pri predsedniku RS g. Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu in predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju

Seje sva se udeležila s članico UO Fiese Zdenka Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 55. seje UO Fiesa smo potrdili.
Pod točko 2 smo se dogovorili za najemno pogodbo za hotel Fiesa.
Pod točko 3 smo se dogovorili, da bomo naslednjo sejo imeli 13.12.2016 in se dogovorili za investicije v hotel Fiesa.

Razpečuj vsebino