ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

Nadzor v MDI Jesenice

Na nadzoru so bili prisotni: Marina KALAN, predsednica; Tatjana JEKIČ, računovodstvo; Darko NOČ, predsednik NO.

Nadzor v DI Tržič

Na nadzoru so bili prisotni: Marta MESAREK, predsednica; Joži LAHARNAR, tajnica; Marija SREČNIK, računovodstvo; Franc Emil GODNAU, predsednik NO.

Nadzor v DIO Piran

Na nadzoru sta bili prisotni: Nives ANTONIČ in Majda KOVAČIČ, referentka za šport.

Nadzor v DI Izola

Na nadzoru so bili prisotni: Franc POROPAT, predsednik; Marica GLAVINA, namestnica predsednika NO, Vesna VAZZAZ, tajnica, Tatjana KOBLAR, računovodstvo.

Uspešno izpeljan zbor članov ZDIS

Zaradi epidemije smo tudi v Zvezi delovnih invalidov Slovenije vse aktivnosti izvajali prilagojeno trenutni situaciji in v lanskem letu zaradi ukrepov nismo mogli izvesti zbora članov. Smo pa to storili takoj letos, ko je bilo možno, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ. Na  zboru članov je bilo prisotnih 54 predstavnikov DI, potrdili so vsa poročila za leto 2019 in 2020 ter plan aktivnosti za leto 2020, 2021 in  lanska izhodišča za leto 2022.

Nadzor v ODI Dravinjske doline, Slovenske Konjice

Na nadzoru so bili prisotni: Anton ZALOŽNIK, član NO; Elizabeta VODOPIVEC, tajnica; Vida PUŠNIK, blagajničarka.

Nadzor v MDDI Šentjur

Uspešno delo društva, ki deluje v res zelo majhnih poslovnih prostorih, so predstavili: Vlago ROBIČ, predsednik; Milenka DOBNIK, predsednica NO; Veronika PEVEC, računovodstvo; Urška SELIČ, tajnica.

Nadzor v DI Ljubljana - Bežigrad

Na nadzoru so bili prisotni: Jelica ERCEG, predsednica; Sonja KOBENTAR, podpredsednica; Irena MAHNE, blagajničarka; Sonja SREBOT, predsednica NO.

Nadzor v DI Ljubljana Center

Na nadzoru so bili prisotni: Imeri NASER, predsednik; Jernej SLUGA, predsednik NO.

Nadzor v MDI Murska Sobota in MDI Lendava

Gostoljubnost v Prekmurju:

v MDI Murska Sobota: Rudolf KULIČ, predsednik; Boštjan MOČNIK, tajnik; Mojca ROGAČ, javna dela; Jože MARTINUZZI, predsednik NO; Ida BENCAK, članica NO.

v MDI Lendava: Jožef GJEREK, predsednik; Andrea SCHNEIDER, predsednica NO; Nada ŽALIK, tajnica; Marija BALAŽIC, blagajničarka; Peter KLEIDERMAN; računovodstvo.

Razpečuj vsebino