Seja projektnega sveta ZDIS

Projektni svet ZDIS za »Občino po meri invalidov« je obravnaval vlogi dveh društev invalidov, ki sta se v letu 2024 prijavili na razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. To sta: DI Koper za mestno občino Koper in MDDI Celje za mestno občino Celje. Člani so skrbno pregledali dokumentacijo in bodo nadaljevali s postopki v skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«

Fotografije: ZDIS