Aktivi

Vsakoletno srečanje predsednikov in vodij aktivov ZDIS se je pričelo s predavanjem Sanje Jablanović: Pregled aktualnih pravic za delovne invalide.

Peter Bršek, predsednik ZDIS je v uvodu povedal, da je kot udeleženec na sestanku v lanskem letu predlagal, da ZDIS ustanovi Komisijo za aktive (po zgledu ostalih komisij v ZDIS) in da je bila to tudi ena izmed njegovih točk volilnega programa za predsednika ZDIS. Takoj po njegovi izvolitvi za predsednika ZDIS, je bila na seji UO ZDIS imenovana Komisija za aktive v sestavi: Srečko Matkovič, predsednik; Vladimir Postružin, član in Sanja Jablanović, članica.

V nadaljevanju so udeleženci aktivno sodelovali v izmenjavi mnenj in predstavitvi primerov iz svojega (lokalnega) okolja.

Sprejeti so bili zaključki, ki bodo objavljeni preko dogovorjenega internega informacijskega sistema in na spletni strani ZDIS.
 

Fotografije: ZDIS