Sestanek mentorjev delavnic ZDIS

Na ZDIS so se sestali mentorji, ki bodo v letu 2024 izvajali delavnice v okviru PSP »Dnevni centri, klubi« na državni ravni v Radencih in Izoli.

Peter Bršek, predsednik ZDIS in Romana Vidrih, strokovna delavka ZDIS sta na sestanku predstavila namen, cilje in način izvajanja delavnic. Mentorji pa so predstavili svoj program, ki so ga pripravili za udeležence. Med seboj so si izmenjali tudi izkušnje iz preteklih delavnic in pokazali izdelke, ki jih delajo.