Drago Novak

Poročilo predsednika ZDIS - marec 2013

01.03.2013 – 2. seja UO NSIOS

Udeležil sem se 2. seje UO NSIOS v sejni sobi URI Soča, na kateri smo obravnavali predlog zakona o davku od srečk. V razpravi sem podal mnenje o spremembah zakona o delovnih razmerjih, zakona urejanja trga dela in ustanovitvi državnega holdinga.

 

02.03.2013 – Zbor članov ODI Zgornje Posotelje

Udeležil sem se zbora članov ODI Zgornje Posotelje. Prisoten je bil tudi župan občine Podčetrtek, Peter Misja.

Poročilo predsednika ZDIS - januar 2013

15.01.2013 – Terme Čatež

S strokovno sodelavko ZDIS, Tatjano Bečaj sva opravila razgovor s kandidati za opravljanje del po pogodbi o zaposlitvi – javna dela v Termah Čatež. Zavod za zaposlovanje je na razgovor napotil sedem kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Poročilo predsednika ZDIS - november 2012

06.11.2012 - Posvet za predsednike DI športne referente na DI, Trbovlje

Razpečuj vsebino