Drago Novak

Poročilo predsednika ZDIS - september 2012

05.09.2012– Terme Čatež; DI Krško

S sekretarko ZDIS, mag. Tanjo Hočevar sva se sestala z oskrbnikom hišic ZDIS v Termah Čatež, Jankom Molanom. Pogovorili smo se glede nadzora izvajanja javnih del po pogodbi, s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Po razgovoru se nam je pridružil nadzornik javnih del, Peter Pogorevc, ki je imel pripravljen vprašalnik, na katerega mu je odgovoril Janko Molan. Zapis sestanka je prejel Janko Molan. Peter Pogorevc pride na nadzor na ZDIS, v zvezi z izvajanjem javnih del v Termah Čatež, v torek, 11.9.2012.

Delovni obiski društev invalidov

12.07.2012 – Obisk DI Radeče

S sekretarko ZDIS, mag. Tanjo Hočevar sva obiskala DI Radeče in se s predsednikom DI, Francem Grosom , pogovorila o delovanju društva, izvajanju posebnih socialnih programih in težavah s katerimi se društvo srečuje. Predsednik DI Radeče nam je povedal, da se bo društvo, na zahtevo občine, verjetno moralo preseliti v druge prostor.

Poročilo predsednika ZDIS - julij 2012

19.07.2012 – Sestanek na Skladu RS za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov

Z direktorjem Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, mag. Janezom Zidarjem, sva se pogovorila o Skladu, razpisu za eksperimentalne projekte (pilotni projekt), razpisu za zaposlovanje invalidov, samozaposlitvi invalidov, nagradah delodajalcem, ki zaposlujejo invalide nad kvoto in o primerih dobre prakse.

 

Poročilo predsednika ZDIS - junij 2012

7.6.2012 – 25. let MDI Sežana in otvoritev novih poslovnih prostorov

Poročilo predsednika ZDIS - marec 2012

01.03.2012 – Zbor članov in 40. letnica delovanja DI Ljubljana Center

Razpečuj vsebino