Drago Novak

Poročilo predsednika ZDIS - februar 2011

04.02.2011 – Zaključek PA 2010

Pozdravil sem vse prisotne učence, dijake, mentorje, učitelje, starše na zaključku Pedagoške akcije za leto 2010 in jim zaželel veliko uspeha in sodelovanja vnaprej.

Poročilo predsednika ZDIS - december 2010

 

01.12.2010 – Svet vlade RS za invalide;

S sekretarko ZDIS, mag. Tanjo Hočevar sem se udeležil sprejema za invalidske organizacije, ki ga je priredil Svet Vlade RS za invalide. Spregovorili so: dr. Luj Šprohar, predsednik Sveta; Boris Šuštaršič, podpredsednik Sveta in predsednik NSIOS-a; mag. Cveto Uršič, predstavnik MDDSZ; Boris Gačnik, direktor zavarovanj ZPIZ-a. Ob tej priložnosti je bila prebrana poslanica Sveta Vlade RS za invalide ob mednarodnem dnevu invalidov. Po končanem programu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.

 

Poročilo predsednika ZDIS - november 2010

02.11.2010 - 25. seja Odbora za delo družino, socialne zadeve in invalide » Predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2«

V uvodni predstavitvi so predstavili mnenja na ZPIZ-2:

Poročilo predsednika ZDIS - oktober 2010

04.10.2010 - Državni zbor: »Javna predstavitev mnenj o » Predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2«

V uvodni predstavitvi so predstavili mnenja na ZPIZ-2:

  • dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve;
  • Anka Tominšek, Zveza društev upokojencev Slovenije,
  • dr. Tine Stanovnik Tajnikar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

V DZ sem predstavil naša mnenja, katera smo zavzeli in posredovali v DZ in vsem institucijam.

Poročilo predsednika ZDIS - september 2010

01.09.2010 – 196. seja ESS

Udeležil sem se 196. seje Ekonomsko-socialnega sveta, na katerem smo obravnavali predlog zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Na začetku je minister dr. Ivan Svetlik povedal razlog, da se mora zakon uskladiti z uredbo Evropske komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.2008, da predvsem zadeva invalidska podjetja, posega v delo organizacije in financiranje le te, zmanjšuje olajšave za invalidska podjetja, da bi stopil v veljavo s 1.1.2012, da bi do takrat invalidska podjetja našla rešitev.

Poročilo predsednika ZDIS za avgust 2010

16.08.2010 – Delovno srečanje s predsednikom vlade g. Pahorjem in ministrom MDDSZ dr. Ivanom Svetlikom

Poročilo predsednika ZDIS za julij 2010

02.07.2010 –3. seja konzorcija RoJ

Udeležil sem se seje konzorcija RoJ, na kateri smo pregledali trenutno stanje programa RoJ, se seznanili s pilotskim projektom RoJ, spletnim mestom in grafično podobo programa RoJ, obravnavali predlog za oblikovanje programskega sveta RoJ.

Poročilo predsednika ZDIS za junij 2010

01.06.2010 – Podpis dogovora z MO Maribor; 90. let Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije

Podpis dogovora o kandidaturi MO Maribor za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«
Podpis dogovora o kandidaturi mestne občine Maribor za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« je bil v društvenih prostorih DI Maribor

Poročilo predsednika ZDIS za oktober 2009

Predsednik se je v oktobru udeležil naslednjih dogodkov: Seja ESS, 10. let delovanja DI Pivka, volitve v ZZZS, 4. seja UO NSIOS, ogled prostorov Hiše zaupanja – Društva VIZIJA, Slovenske Konjice, NSIOS, seja konzorcija RoJ, 40. let MDI Šaleške doline, 27. seja UO Fiesa, otvoritev prenovljenih poslovnih prostorov MDI Lendava in DU Lendava, 4. seja KOO Dolenjsko-Belokranjske regije, obisk na DI Radovljica-Bled, 20. seja UO ZDIS;

Razpečuj vsebino