Drago Novak

Poročilo predsednika ZDIS - december 2011

01.12.2011 –7. (izredna) seja UO NSIOS

Udeležil sem se 7. seje NSIOS, ki je bila namenjena oceni korupcijske izpostavljenosti FIHO in zbiranja overjenih referendumskih podpisov državljanov. V Ljubljani se bodo podpisi začeli zbirati pred upravnimi enotami od ponedeljka, 5.12.2011 naprej, ker prej nismo dobili dovoljenja zaradi volitev. NSIOS bo dostavil v vse MO po Sloveniji gradivo, letake in šale.

Poročilo predsednika ZDIS - oktober 2011

06.10.2011 – Strokovni posvet«Aktivni delovni invalidi« v Litiji

Udeležil sem se strokovnega posveta na temo »Aktivni delovni invalidi«, v organizaciji MDI Litija in Šmartno pri Litiji. Na posvetu so s svojimi prispevki sodelovali: dr. Andrejka Fatur Videtič, Mira Zaviršek (ZPIZ), dr. Irena Manfredo (Medicina dela), Mojca Veteršek (ZRSZZ), Saša Vrhovec (CSD), Damjana Peterlin (MDSSZ), Drago Novak (ZDIS).

Poročilo predsednika ZDIS - september 2011

05.09.2011 – Državni zbor RS – Sestanek predstavnikov NSIOS s prvopodpisanim poslancem Frankom Jurijem; Primopredaja kompleksa Fiesa - ZGNS

Poročilo predsednika ZDIS - avgust 2011

03.08.2011 – DI Slovenj Gradec

Obiskal sem DI Slovenj Gradec. Sprejeli sta me predsednica društva Stanislava Tamše in tajnica društva Marija Pečolar. Pogovoril sem se s predsednico društva glede delovanja društva, socialni krizi, ki prihaja v občino Slovenj Gradec, o pripravah na 27. planinski dan invalidov na Kopah.

Poročilo predsednika ZDIS - julij 2011

05.07.2011 – 74. seja ZIPS; MDI Cerknica - Loška dolina - Bloke; Kontaktna oddaja na lokalni televiziji »ORION«

Udeležil sem se 74. seje ZIPS, kjer so nam pri 1. točki dnevnega reda predstavili potrjene in nepotrjene predloge ZIPS za amandmaje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C), ki jih je potrdil matični odbor Državnega zbora RS.

Poročilo predsednika ZDIS - junij 2011

03.06.2011 – 30 let Aktiva delovnih invalidov; Izredni zbor članov DI Zagorje ob Savi

30. let delovanja Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje

Poročilo predsednika ZDIS - april 2011

05.04.2011 – ZIPS; NSIOS

Razgovor s sekretarko ZIPS, Tatjano Brumič Smrekar o zakonu ZZRZI, ki so jim ga predstavili na MDDSZ in sestanku na MF. Nekaj sprememb so sprejeli, veliko pa ne bodo odstopali od napisanega predloga zakona.

Poročilo predsednika ZDIS - marec 2011

01.03.2011 – MDDSZ – Direktorat za invalide

Sestanek medresorske skupine, ki jo je imenovala Vlada RS glede 2 zakonov (Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o preoblikovanju Loterije Slovenije).

Razpečuj vsebino