Drago Novak

Poročilo predsednika ZDIS - september 2015

01.09.2015– Nadzor v MDI Goriške; ZDIS

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.
Pri nadzoru s strani MDI Goriške so bili: mag. Valter Adamič, predsednik MDI; Ingrid Cingerle, tajnica MDI; Mojca Rus, podporni član – socialna delavka; Darko Zavratnik, podpredsednik MDI; Mavrič Tatjana, članica NO MDI; Vladimira Cigoj, računovodski servis – Contall d.o.o.; Leon Bajc, član IO MDI.

Poročilo predsednika ZDIS - avgust 2015

25.08.2015

Nadzor v DI Ljubljana Vič Rudnik

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.
Pri nadzoru s strani DI Ljubljana Vič Rudnik so bili: Slobodan Ristič, predsednik DI in Ivanka Hodžič, računovodstvo Intersat, d.o.o..
Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.

Poročilo predsednika ZDIS - julij 2015

1.07.2015 – Nadzor v DIO Brežice; Nadzor v DI Hrastnik

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju in če so imeli investicijo v letu 2014 oz. v letu 2015.

Poročilo predsednika ZDIS - junij 2015

01.06.2015– ZDIS   

Nadzor s strani FIHO-ta. 

V nadzoru so bili s strani FIHO-ta: Mateja De Reya, Viki Žiberna, Nelka Žužek in Janja Vrečko.

Nadzor so izvedli na PSP »Ohranjevanje zdravja in psihosocialne rehabilitacije« v Termah Dobrna, Termah Zreče, Terme Topolšica in v naših kapacitetah, ter investicijo v Izoli.

Poročilo predsednika ZDIS - maj 2015

05.05.2015 – ZDIS

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.
Razgovor s predsednikom g. Cvetom Tovornikom glede članstva (podporni in redni); o projektu, na katerem sodeluje; o koordinaciji; itd…

 

07.05.2015 – ZDIS; Simonov zaliv Izola

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.
Podpis razpisa ZPIZ za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2015.

Poročilo predsednika ZDIS - april 2015

02.04.2015 – ZDIS; NSIOS

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.
Podpis pogodbe za služnost v Fiesi – Telekomu Slovenije pri notarju.
Podpis potrdil za udeležence usposabljanja v Topolšici.

Poročilo predsednika ZDIS - marec 2015

03.03.2015 – ZDIS; 1. seja Projektnega sveta ZDIS za projekt »Občina po meri invalidov«

1. seja Projektnega sveta ZDIS
Prisotni: Rajko Žagar, predsednik; mag. Andrejka Fatur Videtič, Lea Kovač in mag. Jelka Fužir; Drago Novak, predsednik ZDIS.
Odsotni: Zora Tomič.
Pod točko 1 so člani projektnega sveta obravnavali in dopolnili poslovnik, katerega so sprejeli. Pod točko 2 so razpravljali in jo prestavili na naslednjo sejo. Predsednik projektnega sveta in jaz se morava pogovoriti z ga. Zoro Tomič.

Poročilo predsednika ZDIS - december 2014

02.12.2014 – Razstava ročnih del ODI Zg. Posotelje; Proslava ob mednarodnem dnevu invalidov Koroške regije – Ravne na Koroškem

Razstavo ročnih del članov društva ODI Zg. Posotelje – zelo lepa, je otvoril župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič. Kulturni program so izvedli: harmonikar Boštjan; moški pevski zbor.
Povezovalec in vodja programa je bil član društva g. Franci Žerjav.

Poročilo predsednika ZDIS - november 2014

03. in 04.11.2014 – Usklajevalno posvetovanje NSIOS-a v prostorih Doma Dva topola v Izoli.

Na usklajevalno posvetovanju NSIOS smo bili seznanjeni z:

Poročilo predsednika ZDIS - oktober 2014

45. let MDI Šaleške doline, 08.10.2014

Pred proslavo smo se zbrali pred poslovnimi prostori društva, ki so jih kupili v letu 2009. Opremili so jih v letu 2010 in 2011, danes pa smo tudi uradno pred proslavo opravili otvoritev. Otvoritev sta opravila župan mestne občine Velenje Bojan Kontič in sekretarka ZDIS mag. Tanja Hočevar.

Razpečuj vsebino